2. Generali z myślą o klientach w czasie pandemii

Agnieszka Callen, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Osobowych

Jakub Janecki, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych

Celem wszystkich działań, które prowadzimy w Generali jest bycie partnerem na całe życie dla naszych klientów. Chcemy dawać im poczucie bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, gdy dotykają ich realne problemy. Dlatego od początku pandemii koronawirusa Generali podjęło szereg działań, aby wesprzeć swoich klientów i partnerów. Wprowadziliśmy zmiany produktowe, przyjazne sposoby płatności oraz uprościliśmy likwidację szkód. Wprowadziliśmy zdalne zawieranie polis, także tych zawieranych za pośrednictwem agenta i oględziny z wykorzystaniem aplikacji. 

 Nowy produkt

Już na początku pandemii wprowadziliśmy nowy produkt Grupowe Ubezpieczenie Covid-19. Pracodawca może ubezpieczyć całą swoja załogę na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Ubezpieczenie Covid-19 w Generali zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na Covid-19. Jest to odrębne ubezpieczenie grupowe oferowane przedsiębiorcom zatrudniającym minimum 10 osób. Pracodawca może ubezpieczyć całą swoja załogę na wypadek zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Zakres ochrony obejmuje pobyt w szpitalu, pobyt na OIOM, usługi assistance po hospitalizacji oraz pomoc psychologa.

Klient sam decyduje, który z trzech pakietów chce sponsorować swoim pracownikom w ramach składki w wysokości 49,90 zł, 69,90 zł lub 89,90 zł za jedną osobę za rok. Pakiety te różnią się między sobą wysokościami sum ubezpieczenia. W zależności od wybranego pakietu, w sytuacji kiedy pracownik będzie miał zdiagnozowaną chorobę Covid-19 może liczyć na wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu w wysokości 100 zł, 200 zł lub 300 zł za każdy dzień, jeśli pobyt wynosił minimum 7 dni. Generali wypłaci świadczenie za maksymalnie 14 dni hospitalizacji. Gdy pacjent trafi na OIOM, otrzyma dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 2.000 zł, 4.000 zł lub 6.000 zł.

W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie jak pomoc domowa, opieka nad dzieckiem, nad osobą starszą, zwierzętami, zakupy artykułów spożywczych oraz transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu.

W Generali zarówno grupowe, jak i indywidualne ubezpieczenia na życie nie mają wyłączenia ochrony związanej z pandemią, epidemią lub chorobą zakaźną. W przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu koronawirusa lub śmierci, która będzie konsekwencją zachorowania na Covid 19 ochrona ubezpieczeniowa zadziała.

Rozszerzony zakres produktów

W ubezpieczeniach mieszkań i domów Generali wiosną czasowo zrezygnowaliśmy z wymogu dostarczania zaświadczeń o przeglądach budowlanych. W ubezpieczeniu mieszkań zdecydowaliśmy, że przyjmiemy odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wskutek braku przeglądów budowlanych.

Ułatwienie to dotyczyło klientów posiadających ubezpieczenie Generali, z myślą o domu, rolników, którzy wykupili ubezpieczenie gospodarstw rolnych “Generali, z myślą o rolniku” oraz osób posiadających w Proama ubezpieczenie domów i mieszkań oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Z myślą o kierowcach i dbając o ich bezpieczeństwo, odstąpiliśmy od wymogu robienia zdjęć przy zawarciu polisy Autocasco zdalnie za pośrednictwem Agenta.

Rozumiemy również szczególnie trudną sytuację, jaka w wyniku koronawirusa dotknęła podmioty z sektora MSP, dlatego im również chcemy pomóc, rozszerzając posiadaną przez nich ochronę.

Firmy, które w ramach Generali, z myślą o firmie, ubezpieczyły stacjonarny sprzęt elektroniczny, a teraz przekazały go pracownikom do pracy zdalnej, zachowują jego ochronę. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody Generali uzna, że sprzęt ten jest ubezpieczony, tak jakby znajdował się w zadeklarowanym w umowie ubezpieczenia miejscu.

Rozszerzenie to nie wymaga zmian w umowach, obowiązuje do momentu zakończeniu pandemii i dotyczy również ubezpieczeń Proama.

Natomiast osobom, które mają ubezpieczenie Generali z myślą o podróży i zachorują na koronawirusa, Generali pokryje koszty leczenia i usług assistance za granicą w ramach wykupionej polisy.

Uproszczona likwidacja szkód

Proces likwidacji szkód również jest realizowany zdalnie i  w sposób maksymalnie uproszczony, by skrócić czas obsługi klientów.

W przypadku zarówno szkód komunikacyjnych, jak i majątkowych, jest możliwość przeprowadzenia oględzin zdalnych, dzięki specjalnej aplikacji. W przypadku niewielkich uszkodzeń wystarczy, że podczas zgłoszenia sprawy za pośrednictwem strony internetowej zostaną dołączone zdjęcia. W wielu sprawach Generali wypłaca odszkodowanie na podstawie oświadczenia. Nie są wymagane dokumenty, jeśli nie są konieczne.

Zdalny proces zawarcia umowy ubezpieczenia

 Agenci i partnerzy współpracujący z nami mogą zawrzeć polisę zdalnie, dzięki specjalnej opcji w systemie sprzedażowym. Wystarczy, że przez email lub telefon ustalą z klientem jego potrzeby i zakres ochrony, wprowadzą dane i tak skonstruowaną ofertę wyślą klientowi na adres email. Klient zapoznaje się z ofertą, jeżeli jest zgodna z jego oczekiwaniami, zatwierdza ją poprzez kliknięcie i opłaca. Agenci, którzy zdecydują się jednak na bezpośrednie spotkanie, mogą zaproponować klientowi płatność kartą lub BLIK-iem.

Dzięki temu nawet podczas pandemii agenci mogli kontynuować swoją działalność i zapewniać swoim klientom niezbędną ochronę.

Generali wspiera lokalne firmy swoich klientów

Generali umożliwia swoim klientom – lokalnym firmom, które wykupiły dla pracowników polisy grupowe, bezpłatne dołączenie do Programu Rabatowego Generali w roli Partnera. W ten sposób Generali wspiera swoich klientów – małe i średnie przedsiębiorstwa – w dotarciu do szerszego grona odbiorców, by pomóc im w zminimalizowaniu negatywnych skutków pandemii Covid-19.