Akcja „Pomoc To Moc” wsparciem inicjatyw lokalnych

W 2018 roku ruszyła ogólnopolska akcja prewencyjna „Pomoc To Moc” skierowana do społeczności lokalnych. Jej głównym założeniem jest finansowe i organizacyjne wsparcie inicjatyw realizowanych przez lokalne organizacje, które najlepiej znają potrzeby swoich środowisk, dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

Dotację finansową zapewnia PZU z funduszu prewencyjnego, który służy zapobieganiu powstawania zdarzeń losowych i zmniejszaniu ich skutków. Dzięki uruchomieniu tej akcji, możliwe jest zdobycie dofinansowania w wysokości nawet 100 tys. zł.

„Zdrowa i bezpieczna rodzina”

To hasło akcji, ponieważ wsparcie mogą uzyskać wszelkie działania, które zwiększają bezpieczeństwo m.in. w bezpośrednim otoczeniu beneficjentów – w domu, na podwórku, w drodze do szkoły i pracy.

Promocja akcji

Dzięki przeprowadzonej kampanii informacyjnej w 2018 roku, w ramach „Pomoc To Moc” rozpatrzonych zostało 517 wniosków złożonych przez fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Liczba ta pokazuje skalę potrzeb inicjatorów działań na rzecz lokalnych społeczności. Spośród wszystkich złożonych wniosków, decyzję o dofinansowaniu otrzymało aż 97 pomysłów.

 

Dobry pomysł to podstawa

W 2018 roku PZU dofinansowało z funduszu prewencyjnego wiele różnorodnych działań, zarówno małych, jaki i tych na większą skalę. Również zakres tematyczny realizowanych projektów był bardzo szeroki. Dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańców i ich współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano m.in.:

  • budowę bezpiecznych placów zabaw w miejscowościach Krynki i Zederman,
  • szkolenia dla mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy w Pasymiu, Sadownem i Chotyłowie,
  • projekty propagujące zdrowy i aktywny tryb życia w Ropczycach, Zakopanem i Bielsko – Białej,
  • instalację oświetlenia przy drodze w Cichostowie,
  • budowę mobilnego rowerowego miasteczka w Małogoszczy,
  • montaż urządzeń AED na terenie gminy Szczawno-Zdrój.

 

Informacje o akcji „Pomoc To Moc”

Na naszej stronie internetowej www.pomoctomoc.pl , poza podstawowymi informacjami , publikowane są wszystkie inicjatywy w ramach akcji. Jest to miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani mają możliwość oddawania głosów na projekty, które uważają za interesujące i wartościowe dla lokalnej społeczności. Liczba głosów internautów stanowi cenną wskazówkę przy ocenie wniosków. Za pośrednictwem strony mogą się również zgłosić organizacje, które chcą wspólnie z PZU realizować prewencyjne pomysły mieszkańców.

Wiedza zewnętrznych ekspertów

Przy ocenie projektów prewencyjnych, kluczową rolę odgrywają eksperci zewnętrzni. Są to osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa i ochroną zdrowia. Każdy z wniosków podlega również ocenie merytorycznej pracownika PZU.

To dopiero początek

Akcja „Pomoc To Moc” jest kontynuowana w 2019 roku pod tym samym hasłem – „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. Zapraszamy do współpracy i działania na rzecz społeczności lokalnych.

Niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.pomoctomoc.pl.