Artysta – Zawodowiec

Artysta – Zawodowiec to organizowany przez Fundację Sztuki Polskiej ING projekt edukacyjny dla młodych artystów i artystek studiujących na uczelniach i wydziałach artystycznych w Polsce.

W ramach projektu wykładowcy-eksperci: artyści, kuratorki, krytycy i galerzystki, zatrudnieni przez Fundację przeprowadzają cykle zajęć we współpracy z uczelniami artystycznymi w całym kraju. Podczas nich młodzi twórcy i twórczynie dowiadują się, jak mogą zorganizować swoją codzienną pracę, jak odpowiednio zaprezentować się kuratorkom i galerzystom, jak i gdzie zorganizować pierwsze wystawy, gdzie się ubezpieczyć i jak zadbać o swoje prawa. Projekt ma być uzupełnieniem wiedzy zdobywanej na uczelniach, jak i umożliwić pierwsze kontakty branżowe poprzez wykładowo-warsztatowy charakter spotkań. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W 2019 roku odbyła się trzecia edycja projektu, który zasięgiem objął 10 polskich miast. Partnerami tej edycji były:

  • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
  • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
  • Akademia Sztuki w Szczecinie,
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Łącznie udział w trzech edycjach projektu Artysta-Zawodowiec wzięło ponad 1 650 uczestników.

Bezpośrednim efektem działań w ramach projektu jest poszerzenie wiedzy studentów i studentek kierunków artystycznych dotyczącej mechanizmów działania świata i rynku sztuki oraz przygotowanie ich do rozpoczęcia własnej kariery. W ramach projektu jest prowadzone badanie socjologiczne oraz organizowane debaty, co pozwala na przedstawienie nowych punktów widzenia w dyskusji, dotyczącej szkolnictwa artystycznego, losu zawodów artystycznych obecnie i w przyszłości.

Vera Zalutskaya
Koordynatorka Projektów
Fundacja Sztuki Polskiej ING