Autoryzacja transakcji kodem SMS w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego

Klienci banku mogą już potwierdzać wybrane dyspozycje kodem sms wysłanym na ich numer telefonu dzięki temu nie muszą zatwierdzać ich już swoim podpisem. Nowa metoda autoryzacji to kolejny krok transformacji cyfrowej realizowanej w ramach strategii Banku.

Po złożeniu dyspozycji przez klienta w placówce lub agencji banku na jego telefon wysyłana jest automatycznie wiadomość SMS zawierająca szczegóły transakcji oraz kod akceptacyjny. Aby została zrealizowana musi ją zaakceptować i zatwierdzić poprzez podanie kodu.

Klienci mogą w ten sposób autoryzować transakcje dotyczące m.in.

  • zleceń płatniczych (wypłaty, wpłaty gotówkowe, polecenia przelewu, zlecenia stałe)
  • lokat
  • pożyczki gotówkowej (zmiana rachunku do spłaty, zmiana daty płatności raty, wcześniejsza spłata)
  • spłaty karty kredytowej

Kodem SMS można też zatwierdzić w oddziałach banku dyspozycje związane z uzyskaniem zaświadczeń depozytowych (o aktualnie posiadanym rachunku, wysokości salda, zadłużeniu czy potwierdzających całkowitą spłatę kredytu lub rozwiązanie kredytu w rachunku bieżącym ) jak i kredytowych dotyczących zmiany rachunku do spłaty, zawieszenia czy wcześniejszej lub całkowitej spłaty kredytu. Po kilku miesiącach od czasu wdrożenia usługi, w najlepszych oddziałach blisko 90 procent klientów autoryzuje swoje dyspozycje kodem SMS.  Klienci cenią sobie przede wszystkim wygodę i brak konieczności podpisywania na papierze dyspozycji oraz znacznie krótszy czas obsługi.