Aviva – nowe rozwiązania i udoskonalenia

Aviva - Pakiet Ja

W 2015 r. Aviva wprowadziła lub udoskonaliła szereg rozwiązań służących poprawie obsługi klientów, pełniejszemu zaspokajaniu ich potrzeb i ułatwianiu dwustronnej komunikacji. Firma, która należy do liderów polskiego rynku ubezpieczeń i inwestycji, koncentruje się na zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Najważniejsze przykłady:

  • Innowacyjne ubezpieczenia – pakiety Ty, Ja, My – przeznaczone są dla młodych rozpoczynających samodzielne życie, dla singli oraz młodych rodzin z dziećmi. Pakiety łączą ubezpieczenia na życie i zdrowie, majątkowe oraz usługi assistance, co jest nowością na polskim rynku. Charakteryzuje je czytelna konstrukcja, wniosek w formie elektronicznej, niższa składka niż w klasycznych ubezpieczeniach na życie oraz brak elementu inwestycyjnego.

  • Wirtualny Oddział – to innowacyjny sposób sprzedaży ubezpieczeń i inwestycji oraz obsługi klientów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii – poprzez wideokonferencję z czatem, e-mail i telefon. Umożliwia zdalne zawarcie umowy bez konieczności podpisywania umowy papierowej. Konsultanci mają do dyspozycji również narzędzia online: kalkulatory, porównywarki, ankiety, komentarze rynkowe i filmy. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w sektorze finansowym poza bankami w Polsce. W marcu 2015 r. Wirtualny Oddział Avivy wygrał konkurs Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014 r. w kategorii bankowość elektroniczna i e-finanse, zorganizowany przez miesięcznik ekonomiczny „Gazeta Bankowa”.

  • Elektroniczny wniosek do ubezpieczenia Nowa Perspektywa – ułatwia i przyspiesza klientom i agentom składanie wniosków i dopełniania formalności związanych z zawieraniem flagowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Avivę. Już ponad połowa wniosków jest składana w formie elektronicznej.

  • Dedykowany likwidator szkody – wszystkimi formalnościami związanymi z likwidacją szkody z ubezpieczeń komunikacyjnych (zarówno OC, jak i AC) zajmuje się jeden likwidator. Dla większości klientów takie rozwiązanie jest bardziej naturalne i komfortowe niż kontakt z wieloma osobami za pośrednictwem infolinii.

  • Bezpośrednia likwidacja szkód – Aviva jest wśród 8 firm ubezpieczeniowych, które w 2015 r. wprowadziły bezpośrednią likwidację szkód z komunikacyjnego OC na podstawie umowy zawartej w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń. Posiadacze polis OC w Avivie w razie stłuczki lub wypadku mogą zgłosić szkodę bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela (czyli do Avivy), a nie ubezpieczyciela sprawcy.

  • Korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – Aviva jako pierwszy ubezpieczyciel na życie wprowadziła dodatkowe korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a więc rodzin z trojgiem lub więcej dzieci. Oferta obejmuje darmowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego dziecka w rodzinie w wieku od 2 lat, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest objęte ubezpieczeniem na życie Nowa Perspektywa. Drugą korzyścią jest 20% zniżka w składce za ubezpieczenie Bądź Zdrów w wersji rodzinnej, które daje dostęp do lekarzy i diagnostyki w sieci prywatnych przychodni w całej Polsce. Składka za ubezpieczenie Bądź Zdrów w wersji rodzinnej jest stała niezależnie od liczby dzieci w rodzinie, co jest korzystne dla rodzin z większą liczbą dzieci.