AXA diamentowy partner Enactus

Misja łączenia potencjału różnych pokoleń na rzecz innowacji i rozwoju społeczności lokalnych jest nam szczególnie bliska, poprzez zgodność z globalną misją AXA: Empower people to live a better life. Udział w programie pozwala nam realizować ważne dla nas cele, w pełnej synergii z celami Enactusa.

W 2018 już po raz drugi AXA bierze udział w programie Enactus Poland jako diamentowy partner. Enactus to szczególna inicjatywa o charakterze globalnym (działa w 36 krajach), zbliżająca do siebie obecnych liderów biznesu i przedstawicieli środowiska naukowego z liderami przyszłości – zdolnymi
i aktywnymi studentami. Zespoły Enactus wspierane przez doradców z biznesu i opiekunów naukowych realizują innowacyjne projekty edukacyjne. W ramach projektów tworzą innowacje społeczne
i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale
i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności. Misja łączenia potencjału różnych pokoleń na rzecz innowacji i rozwoju społeczności lokalnych jest nam szczególnie bliska, poprzez zgodność
z globalną misją AXA: Empower people to live a better life. Udział w programie pozwala nam realizować ważne dla nas cele, w pełnej synergii z celami Enactusa.

Jako pracodawca działający na konkurencyjnym rynku pracy, stale poszukujemy alternatyw dla tradycyjnych kanałów pozyskiwania talentów do naszej organizacji. Wierzymy, że w takich programach spotkamy utalentowanych młodych ludzi z pasją i aspiracjami, którzy pomogą nam rozwijać naszą organizację, wniosą nową energię i perspektywę młodej generacji, pomogą nam wyznaczać innowacyjne kierunki dla naszego biznesu.

Agnieszka Tober–Buszman Dyrektor Departamentu Rekrutacji i Rozwoju Pracowników w AXA

Program Enactus postrzegamy też jako platformę, w ramach której chcemy uczyć nowe pokolenie biznesu. Intensywnie wspieramy uczestników programu w rozumieniu „algorytmów” biznesu, proponujemy szkolenia w zakresie współczesnych metodyk jak design thinking czy agile. Uczymy, jak prowadzić projekty oraz jak skutecznie, dzięki komunikacji opartej na empatii, budować i prowadzić zespoły projektowe. W tej relacji także sami chcemy się uczyć jako organizacja biznesowa i pracodawca. Naszym celem jest poznać świat młodych ludzi, którzy obecnie wkraczają na rynek pracy, a także są przyszłymi klientami naszej branży.

Kolejny bardzo ważny dla nas cel, który realizujemy w programie – to inspirowanie społecznej zmiany, którą inicjujemy poprzez kampanię #Młodzi(nie)Śmiertelni. Dotyka ona zjawiska rosnącej liczby samobójstw wśród młodych ludzi, oraz wysokiej śmiertelności w wypadkach samochodowych powodowanych przez młodych kierowców. Wierzymy, że włączenie wrażliwości, kreatywności i perspektywy młodego pokolenia powinno przynieść nieoczekiwane rozwiązania i w przyszłości, dzięki innowacyjnym projektom, poprawić negatywne trendy.