Bank BGŻ BNP Paribas

Strategiczne partnerstwo ze  Szlachetną Paczką: kampania „Pomaganie jest fajne!” i akcja wolontariatu pracowniczego

Podmiot realizujący działanie: Bank BGŻ BNP Paribas i Fundacja BGŻ BNP Paribas we współpracy ze Szlachetną Paczką (Stowarzyszeniem Wiosna)

Grupa docelowa działania:

  • kampania „Pomaganie jest fajne!” – skierowana do szerokiego grona odbiorców
  • akcja wolontariatu pracowniczego – skierowana do rodzin potrzebujących, w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, uczestniczących w akcji Szlachetna Paczka.

W 2018 roku Bank BGŻ BNP Paribas został partnerem strategicznym projektu Szlachetna Paczka. Pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas od lat wspierali Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na tak szeroką skalę. Działania w ramach partnerstwa:

  • Akcja wolontariatu pracowniczego. Blisko 2000 pracowników-wolontariuszy Banku BGŻ BNP Paribas z całej Polski zaangażowało się w Szlachetną Paczkę koordynowaną przez Fundację Banku. Jest to największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, ponad 100 rodzin potrzebujących wsparcia otrzymało pomoc.
  • Wsparcie finansowe inicjatywy. Klienci, poprzez wykonywane płatności bezgotówkowe, przyczyniają się do pomagania. Za każdą płatność wykonaną kartą w trakcie trwania partnerstwa, Bank przekazuje 1 grosz na rzecz Szlachetnej Paczki, a w przypadku płatności wykonywanych za pomocą aplikacji mobilnej będą to 2 grosze. pomoc.
  • Kampania „Pomaganie jest fajne!”. Osią działań projektu jest 3 minutowe wideo w reżyserii Tomasza Knittela, które powstało dzięki zaangażowaniu i współpracy z wolontariuszami, beneficjentami, promujące ideę radości płynącej z pomagania w codziennym życiu. W filmie wzięli udział wolontariusze Szlachetnej Paczki oraz Banku BGŻ BNP Paribas, zaangażowani w inicjatywę.
  • Chatbot – Asystent Pomagania. 21-dniowe wyzwanie z udziałem specjalnego chatbota dostępnego na profilu Banku BGŻ BNP Paribas na Facebooku, którego celem było uczynienie z pomagania nawyku. Przez 21 dni przesyłał on użytkownikowi wyzwania związane z pomaganiem. Zadania miały urozmaiconą formę i różne stopnie trudności.
  • Działania PR i w mediach społecznościowych
  • Partnerstwo Gali Szlachetnej Paczki

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG

Podmiot realizujący działanie: Bank BGŻ BNP Paribas, Partnerzy: Fundacja Integracja (certyfikacja oddziałów), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (organizator Programu Dostępność+), Dostępny bankomat (Związek Banków Polskich)

Grupa docelowa działania: osoby z niepełnosprawnościami, o szczególnych potrzebach, ale także starsi oraz pochodzący z grup wykluczonych.

Jako Bank BGŻ BNP Paribas w maju 2018 roku ogłosiliśmy nową strategię „Fast Forward”, której głównym założeniem jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów. Naszym celem jest zapewnienie klientom większej dostępności i wygody.  Zwiększanie dostępności produktów i usług to także jedno z wielu zobowiązań Banku w ramach Strategii CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Dostępność rozumiemy jako  umożliwienie osobom  z grup wrażliwych na korzystanie z naszych produktów i usług w sposób samodzielny i na zasadzie równości z innymi osobami. Obecnie placówki Banku przechodzą proces audytów i certyfikacji pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących, niedosłyszących, starszych, rodziców z dziećmi czy też osób ze szczególnymi potrzebami. Certyfikaty „Obiekt bez barierprzyznawane przez Fundację Integracja posiadają 4 oddziały Banku (w Warszawie i Białymstoku), a kolejne są w procesie certyfikacji. W naszych planach na 2019 rok jest kontynuacja tego procesu w całej Polsce. Przed nami kolejne audyty i dalsza certyfikacja oddziałów, sukcesywne dostosowywanie oddziałów w nowych formatach do wymogów oraz oddziałów przearanżowanych do wymogów grup wrażliwych.

Nasze prace nad zwiększaniem dostępności już zostały docenione. Flagowy oddział Banku BGŻ BNP Paribas, zlokalizowany w dawnym Sezamie, otrzymał nagrodę dla najlepiej dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych placówki usługowej w Konkursie „Warszawska Inwestycja bez barier 2018”, realizowanym przez Fundację Integracja wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy w ramach Projektu „Warszawa bez barier”. Oddział Banku dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Oznacza to, że nie tylko można swobodnie wejść do oddziału, ale również bez problemu się po nim poruszać i korzystać ze wszystkich dostępnych dla klientów usług.

Udogodnienia dla grup wrażliwych sukcesywne wdrażamy na wszystkich polach naszej działalności. Niedawno udostępniliśmy osobom niedowidzącym możliwość zamówienia przekładu na alfabet braille’a wzorów umów podstawowych produktów dla klientów indywidualnych. Wystarczy przyjść do oddziału banku lub zadzwonić na infolinię i poinformować o takiej potrzebie. Umowa zostanie dostarczona w ciągu 7 dni.

Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby osób z grup wrażliwych, czerpać wiedzę i wzajemnie się inspirować bierzemy udział w inicjatywach branżowych. W 2018 roku dołączyliśmy do „Partnerstwa na rzecz dostępności – programu Dostępność Plus”, zainicjowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jesteśmy także partnerem projektu „Dostępny bankomat” realizowanego przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami, działającą przy Związku Banków Polskich.

LOKALNI AMBASADORZY BANKU

Podmiot realizujący działanie: Bank BGŻ BNP Paribas, Partnerzy: Social Wolves – twórcy projektu „Zwolnieni z teorii”, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej – twórcę Księgi Jakości dla Znaku Jakości – OK SENIOR®.

Grupa docelowa działania: społeczności lokalne.

Lokalny Ambasador Banku to nowa rola i pierwszy taki program w Banku BGŻ BNP Paribas oraz całej Grupie BNP Paribas. We wrześniu 2018 roku tytuł Lokalnego Ambasadora Banku BGŻ BNP Paribas otrzymało pięćdziesięciu pracowników Banku. Mógł nim zostać każdy, kto aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności i był zaangażowany w jej życie.

Lokalni Ambasadorzy są otwarci i zaangażowani, chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności. Można ich spotkać zarówno, gdy trzeba pomóc, jak i świętować sukcesy. Rozumieją potrzeby i wyzwania w swoim otoczeniu, dlatego aktywnie działają, kiedy tylko widzą, że trzeba. Lokalni Ambasadorzy Banku BGŻ BNP Paribas wspierają swoimi działaniami tych, którzy tego potrzebują.

Inspiracją do stworzenia programu Lokalnych Ambasadorów była duża aktywność pracowników naszego Banku, którzy chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W ciągu ostatnich kilku lat pracownicy Banku poświęcili na pomoc innym łącznie kilkanaście tysięcy godzin, starając się zmienić najbliższe otoczenie na lepsze. Program #LAB ma lepiej przygotowywać naszych pracowników do niesienia pomocy innym i pełnienia tej ważnej społecznie roli. Mogą oni korzystać ze wsparcia ekspertów z różnych dziedzin. Nad ideą pracowało wspólnie kilka obszarów naszego Banku – Sprzedaż, HR, Marketing i CSR.

Od startu programu Lokalni Ambasadorzy Banku przepracowali łącznie 1500 godzin na rzecz lokalnych społeczności, realizując społecznie ważne inicjatywy, m.in. spotkania z członkami Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gdzie rozdali 10 000 paszportów Senior OK, lekcje z edukacji finansowej w szkołach czy mentoring młodzieżowych projektów społecznych.

W ramach inicjatywy Lokalnych Ambasadorów, nasz Bank współpracuje m.in. z organizacją Social Wolves, twórcami projektu „Zwolnieni z teorii”, którego celem jest kształcenie liderów społecznych. Social Wolves wspiera Lokalnych Ambasadorów Banku  tak, by umieli skutecznie nieść pomoc innym. Zdobywają między innymi umiejętności, które pomogą uczniom zaangażować się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Miejscem spotkań wspólnie pracujących zespołów projektowych są oddziały Banku.

Partnerem akcji Banku jest również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który utworzył Księgę Jakości dla Znaku Jakości – OK SENIOR®. Jest to Program Certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do Seniorów. W ramach współpracy przedstawiciele Instytutu przeprowadzili warsztaty mentoringowe dla pracowników Banku, którzy chcą pomagać lokalnym społecznościom w ramach inicjatywy Lokalny Ambasador.