Bank Millennium: Edukacja finansowa, wolontariat i bankowość bez barier

Anna Pulnar, specjalista ds. CSR w Banku Millennium

Bank Millenium bardzo poważnie traktuje swoją misję społeczną i realizuje ją od początku swojego istnienia. Między innymi w tym celu, w 1990 roku, powołał Fundację Banku Millennium, która prowadzi projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej. Jako bank mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń z dziedziny finansów, więc naturalnym połączeniem obu kompetencji stał się projekt „Finansowy Elementarz” – warsztaty z finansów dla przedszkolaków. Ponieważ poziom ogólnej wiedzy o finansach jest w Polsce niski, uznaliśmy, że dzielenie się wiedzą z tego właśnie zakresu jest naszym społecznym obowiązkiem.

Finansowy Elementarz – edukacja finansowa najmłodszych

Fundacja Banku Millennium prowadzi „Finansowy Elementarz” od 2016 roku. Jest to autorski program edukacji finansowej przedszkolaków realizowany pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka. Został on przygotowany przez pracowników Banku Millennium we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach dzieci uczą się podstawowych pojęć finansowych: czym są pieniądze, skąd się biorą i jaka jest ich wartość, do czego służy bankomat i karta kredytowa, czym różni się potrzeba od zachcianki i dlaczego warto oszczędzać. W prowadzenie zajęć zaangażowani są wolontariusze – pracownicy Banku Millennium.

Do tej pory odbyły się cztery edycje programu. Łącznie podczas ponad 1300 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 33 000 dzieci z około 400 przedszkoli w całej Polsce. Oprócz organizowania warsztatów w przedszkolach, Fundacja prowadzi otwarte warsztaty w przestrzeniach publicznych dla wszystkich chętnych dzieci. W 2018 roku z okazji Dnia Dziecka w ciągu trzech kolejnych dni najmłodsi mogli uczestniczyć w zajęciach w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, a w czasie dwóch wrześniowych weekendów, w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie, brać udział w warsztatach edukacji finansowej. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki są dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku.

Fundacja zaangażowała się w edukację finansową przedszkolaków, ponieważ jest to obszar pomijany w nauce wczesnoszkolnej. Sygnały o potrzebie wyjaśnienia najmłodszym podstawowych pojęć z zakresu finansów pochodziły przede wszystkim od rodziców. Także wyniki badań dotyczących socjalizacji, potwierdzały, że edukacja finansowa dzieci powinna rozpoczynać się już na poziomie przedszkolnym.

Mamy nadzieję, że uczestnicy warsztatów, już jako dorośli – dzięki temu, że rozpoczęli edukację finansową w wieku 4-6 lat – staną się świadomymi uczestnikami świata finansów, a z potoku zalewających ich ofert i propozycji będą korzystać w sposób racjonalny.

Program wolontariacki Millantrop

Fundacja Banku Millennium finansuje również projekty, które mają na celu wsparcie lokalnych społeczności. Od kilku lat pracownicy Banku Millennium biorą udział w konkursie, w którym mogą wygrać grant na realizację akcji społecznej. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział ponad 300 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla kilku tysięcy beneficjentów. Pracownicy banku realizują bardzo różne projekty – od prac remontowych poprzez edukacyjne do ekologicznych. Wolontariusze odnowili już sale szkolne i plac zabaw przy domu dziecka, wyposażyli salę do terapii dla osób niepełnosprawnych, położyli nową podłogę w harcówce czy nawet zbudowali boisko szkolne. Ochotnicy prowadzili również warsztaty z edukacji finansowej dla dzieci z placówek opiekuńczych, promowali czytelnictwo oraz zachęcali młodzież do aktywności sportowej i zdrowego stylu życia. Zrealizowali akcję dla schroniska dla zwierząt i posadzili las.

Taka formuła wsparcia potrzebujących osób i instytucji bardzo dobrze się sprawdza. Projekty zgłaszane są przez pracowników, którzy doskonale znają potrzeby lokalnej społeczności. To sprawia, że pomoc trafia tam, gdzie jest naprawdę potrzebna – często do małych miejscowości czy wsi, gdzie trudno uzyskać wsparcie z innych źródeł.

Bankowość bez barier

Społeczna odpowiedzialność i idea bankowości bez barier jest wpisana w strategię i usługi Banku Millennium. Naszym celem jest niwelowanie barier infrastrukturalnych, cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

Dążymy do tego, żeby być bankiem bez barier. Chcemy, aby wszyscy klienci, w tym osoby niepełnosprawne miały wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach. Udogodnienia dotyczą zarówno ułatwień w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. 100% naszych bankomatów i 90% oddziałów jest dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Klienci poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze bankomatu, dzięki czemu nie muszą sięgać wysoko w okolice ekranu. Osoby niewidzące, po podłączeniu słuchawek do bankomatu mogą wprowadzać dyspozycje na podstawie komunikatów głosowych. Osoby niedowidzące mogą natomiast korzystać ze specjalnego, czarno-białego trybu ekranu, co podnosi poziom kontrastu i czytelność wyświetlanych komunikatów.

Osoby niewidome lub niedowidzące mogą korzystać ze strony internetowej posługując się tylko klawiaturą – do nawigacji nie jest potrzebna mysz. Strona dostosowana jest również do odczytania przez czytniki tekstu, wyposażona w możliwość powiększania tekstu i przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu. Za dostosowanie strony do potrzeb użytkowników niewidzących, w 2018 Bank Millennium został zwycięzcą konkursu „Strona Internetowa bez Barier”.

Dzięki kompatybilności z usługami umożliwiającymi prezentowanie informacji przy użyciu mowy, również aplikacja mobilna dostosowana jest do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Można się do niej logować się odciskiem palca i w ten sam sposób zatwierdzać transakcje kartami płatniczymi w internecie. Dodatkowo wprowadziliśmy udogodnienia przy podpisywaniu umów. Osoby niewidome, niedowidzące czy takie, które nie potrafią czytać, mają możliwość samodzielnego podpisania umowy w obecności dwóch pracowników banku lub świadka. W takim przypadku możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika, a nawet, w przypadku klienta niepiśmiennego, złożenie podpisu za pomocą odcisku palca.

Usuwamy nie tylko bariery w dostępie do usług finansowych. Chcemy również zwiększać dostęp do rozwiązań ułatwiających codzienne życie klientom w każdym miejscu i czasie. Dla naszych klientów jesteśmy nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług . I tak np. w aplikacji mobilnej dajemy klientom możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy zakupu ubezpieczenia pojazdu tylko poprzez zeskanowanie kodu z dowodu rejestracyjnego. Umożliwiamy również zdalny kontakt z polskimi urzędami. W serwisie bankowości internetowej można utworzyć darmowy podpis elektroniczny, otwierający dostęp do usług administracji publicznej online przez 24 godziny na dobę. Ponieważ tożsamość klienta potwierdza Bank, do uzyskania podpisu nie jest konieczna wizyta w urzędzie. Te rozwiązania doskonale wpisują się w ideę tworzenia wspólnej wartości – zarówno dla firmy jak i jej otoczenia. Udowadniamy, że można projektować usługi, które nie tylko generują zysk, ale przede wszystkim odpowiadają na potrzeby konkretnych grup społecznych.