Bank Ochrony Środowiska

Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Model biznesowy BOŚ zakłada specjalizację we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. Niewiele osób zdaje sobie sprawę ze skali efektów środowiskowych inwestycji współfinansowanych przez BOŚ na przestrzeni lat. Inwestycje te pozwalają w ciągu roku ograniczyć taką emisję ilości CO2, jaka pochłania około 150 tys. ha lasu sosnowego – jest to powierzchnia odpowiadająca prawie połowie wszystkich Parków Narodowych w Polsce.

Sfinansowane przez BOŚ instalacje odnawialnych źródeł energii mają istotny, około 20% udział w krajowej produkcji czystej energii. Łączną przepustowość oczyszczalni ścieków (zarówno przydomowych jak i komunalnych) sfinansowanych przez bank można porównać do łącznej przepustowości kilkunastu największych oczyszczalni ścieków w Polsce, a długość sieci kanalizacyjnych jest zbliżona do łącznej długości czynnych sieci kanalizacyjnych w całym województwie zachodniopomorskim.

W minionym roku, troszcząc się o środowisko, bardzo mocno wspieraliśmy rozwój wiedzy i kompetencji ekologicznych naszych pracowników, aktywizowaliśmy ich postawy proekologiczne oraz prospołeczne. Jestem bardzo dumny z zaangażowania każdej z osób biorącej udział w naszych „zielonych” projektach. Od 2019 r. działania proekologiczne związane z misją banku są realizowane pod egidą projektu strategicznego „BOŚmy Zieloni”. Obejmuje on szereg elementów, takich jak program rozwoju kompetencji ekologicznych wszystkich pracowników, rozwój wolontariatu pracowniczego, utworzenie w centrali banku Eko Biblioteki oraz kontynuację grywalizacji pracowników w formie konkursu „Ambasada Ekomarki BOŚ”. Równolegle bank prowadzi działania nastawione na minimalizację swojego śladu ekologicznego m.in. poprzez oszczędności energii elektrycznej i wody, zmniejszanie zużycia plastiku i segregację odpadów.

W ramach trzech edycji grywalizacji pracownicy zespołowo rywalizowali o tytuł Ambasady EKOmarki BOŚ – realizując jednocześnie trzy „EKO Zobowiązania” obejmujące odpowiedzialną konsumpcję, zrównoważony transport i aktywny tryb życia. Zbieranie punktów w grywalizacji było okazją do realizowania wspólnych działań charytatywnych i pro-środowiskowych. Pracownicy wraz z bliskimi sprzątali tereny zielone w kilkunastu lokalizacjach. Zdobywali wiedzę na temat ekologicznych zwyczajów w domu i w biurze oraz uczestniczyli w warsztatach recyklingowych, prowadzonych specjalnie dla BOŚ przez Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej. Grywalizacja obejmowała także zbiórkę surowców wtórnych – plastikowych nakrętek i makulatury. W związku z przyjęciem w Banku EKO Zobowiązania „Zrównoważony Transport” w ramach projektu promowane jest używanie niskoemisyjnych środków transportu.

BOŚ może poszczycić się m.in. Certyfikatem Green Office potwierdzającym, że centrala banku jest zarządzana w ekologiczny sposób, jego pracownicy są edukowani w zakresie ekologii, firma dba o segregację śmieci, oszczędzanie energii elektrycznej i wody.

Przed Polską, podobnie jak przed całym światem, stoi ogromne wyzwanie – zapewnienia ludziom oczekiwanego przez nich poziomu życia, przy szacunku dla przyrody. Mamy jeszcze szansę. Trzeba jednak podjąć zdecydowane działania, a kadra BOŚ jest gotowa do ich wspierania.