Bank Pekao S.A.

Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej w Banku Pekao S.A.

Bank z tradycjami

Bank Pekao S.A. to instytucja z długą historią i znaczącym wpływem na gospodarkę naszego kraju. W tym roku obchodziliśmy 90-lecie istnienia na polskim rynku. Jesteśmy dumni, że tworzymy wieloletnie relacje z naszymi klientami detalicznymi, firmowymi i korporacyjnymi.

Strategia Pekao, w tym bankowości detalicznej, koncentruje się na kliencie. Chcemy być bankiem uniwersalnym. Tworzymy nowe trendy oraz implementujemy najlepsze rozwiązania technologiczne, dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów.

Naszym celem jest dostarczanie usług w modelu omnikanałowym, w którym klient może wybrać rodzaj kontaktu z bankiem i bez problemu przenosić się pomiędzy kanałami zdalnymi i analogowymi.

Świat innowacji w Pekao

Bardzo intensywnie inwestujemy w nowe technologie. Zatrudniamy najlepszych specjalistów z zakresu analizy danych. Dzięki temu cały czas zmieniamy się dla klientów. Blisko 20 proc. nowych kont jest otwieranych on-line, w tym „na selfie”. Tę innowacyjną metodę zakładania rachunków wprowadziliśmy jako pierwszy bank w Polsce.

Nasza aplikacja mobilna PeoPay cieszy się niesłabnącą popularnością i jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Niedawno udostępniliśmy możliwość wykonania przelewu na telefon BLIK oraz kontakt z bankiem za pośrednictwem czatu.

Nasi klienci mogą też obsługiwać aplikację PeoPay za pomocą Asystenta Google. Pozwala on na głosowe polecenia i daje możliwość szybkiego dostępu do kilku funkcji w PeoPay jeszcze przed zalogowaniem. Klienci mogą za pomocą poleceń głosowych sprawdzić stan konta, uruchomić kod BLIK i przelew na numer telefonu czy skontaktować się z infolinią.

Dążymy do tego, aby udział klientów aktywnie korzystających z PeoPay zwiększył się z 40 do 70 proc. Bankowość mobilna to główny kierunek, w którym banki będą podążać, a my chcemy być liderem tego rozwoju. W ciągu najbliższych trzech lat zaplanowaliśmy ponad 30 projektów związanych z zaawansowaną analityką danych. Obejmiemy nimi m.in proces kredytowy, cross-selling, selektywną akwizycję klienta czy zindywidualizowane podejście do wyceny produktów.

Mamy na uwadze to, że nasi klienci doceniają możliwość kontaktu z bankiem różnymi kanałami , również przez kontakt z doradcą w oddziale. Dlatego nie zapominamy o placówkach. Dostosowujemy ich lokalizacje do potrzeb klientów oraz – w odpowiedzi na trendy rynkowe – zmieniamy procesy i modele obsługi przez doradców. Nowością jest wykorzystanie tabletów oraz nowoczesnej aplikacji „Świat Pekao”.

Na podstawie badań i informacji zwrotnej budujemy politykę zarządzania jakością w banku. Analizujemy preferencje oraz potrzeby klientów. Wszystkie nasze działania mają na celu dostarczenie im produktów i usług, których potrzebują, w preferowanym przez nich czasie i kanale kontaktu z bankiem.