Bank Pocztowy udostępnia mikrofaktoring

Od 11 stycznia 2018 r. obsługiwane przez Bank Pocztowy mikro firmy mogą skorzystać z oferty mikrofaktoringu – to pierwszy efekt współpracy ze startupem inviPay S.A., wybranym przez Bank w ramach programu akceleracyjnego GammaRebels powered by Poczta Polska. W czwartek 11 stycznia 2018 w Centrum Nauki Kopernik firmy podsumowały II rundę programu.

Wkrótce, dzięki współpracy Banku Pocztowego ze startupem inviPay S.A., rozwiązanie mikrofaktoringu będzie dostępne w ramach cyfrowej marki EnveloBank. Jednak już od dziś mikro i małe firmy obsługiwane przez Bank Pocztowy mogą poprzez stronę www Banku skorzystać z oferty i rozwiązać problem zatorów płatniczych.

– W swojej strategii na lata 2017-2021 Bank Pocztowy stawia m.in. na rozwój w obszarze małych firm. Dlatego w ramach II rundy programu akceleracyjnego GammaRebels powered by Poczta Polska wybraliśmy inviPay S.A., z którym wypracowaliśmy rozwiązanie pozwalające małym i mikro firmom na wygodne finansowanie faktur – mówi Robert Kuraszkiewicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego.

Poprzez korzystanie z faktoringu firmy zapewniają sobie płynność finansową, co pozwala im na wykorzystanie pieniędzy na realizację kolejnych zamówień, a tym samym płynny rozwój.  To pierwszy krok, gdyż nowa Strategia otwiera Bank Pocztowy na nowe technologie i współpracę z fin-techami,  dzięki czemu oferta Banku będzie uzupełniana o rozwiązania dopasowane do potrzeb nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się firm. Wygodne rozwiązania dla mikrobiznesu rozwijane będą także w ramach bankowości cyfrowej EnveloBank.

Drugie z wybranych w ramach programu rozwiązań pozwoli na zwiększenie dostępności usług Banku Pocztowego dla osób głuchych, których liczba w Polsce sięga 400 tysięcy. W ramach projektu “Scale Up – Gamma Rebels” oraz dzięki usłudze Praca Bez Barier możliwe jest zrekrutowanie i skuteczne aktywowanie zawodowe grupy, która z powodu barier komunikacyjnych dotknięta jest 82% bezrobociem.

Podczas zorganizowanego 11 stycznia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik demo day efekty swojej dotychczasowej współpracy z Bankiem Pocztowym i Pocztą Polską podsumowało 11 start-upów. GammaRebels powered by Poczta Polska jest jednym z 10 akceleratorów wspartych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up realizowanego w ramach rządowego programu Start in Poland.