Bank Pocztowy: Wystawa „W drodze do niepodległości” – projekt edukacyjny „Dla Niepodległej”.

7 lutego 2018 r. w Sejmie RP odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”, prezentującej trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Partnerem Projektu jest Bank Pocztowy.

Otwarcia wystawy dokonał Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Dyrektor Biura Niepodległej Jan Kowalski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianna Otmianowska.

Inicjatorem wystawy były spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Projekt ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Poczta Polska była fundamentem odradzającej się w 1918 r. Rzeczypospolitej. Usługi finansowe świadczone przez Pocztę, w tym typowe usługi bankowe, stanowiły wtedy podstawę obrotu pieniądza w gospodarce kraju, były krwioobiegiem finansowym Państwa w okresie międzywojennym.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny „Plecak sztubaka – pokolenie Niepodległej”, plansze edukacyjne prezentujące sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, konkursy wiedzy dla uczniów itp. Patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Prezentowana wystawa oraz pozostałe materiały edukacyjne dostępne są nieodpłatnie.

Strona www Projektu: https://dlaniepodleglej.pl/
Od swojej inauguracji 7 lutego, w całym 2018 r. wystawa odwiedziła 250 szkół i instytucji kulturalno-oświatowych, obejrzało ją ponad 100 tys. osób, 1500 szkół skorzystało z opracowanych w ramach projektu scenariuszy lekcji historii, a jako pomoce dydaktyczne przekazano szkołom 2000 teczek