Bank Pocztowy

Robert Kuraszkiewicz, Wiceprezes, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego

W bankowości, podobnie jak w wielu gałęziach gospodarki, bardzo ważnym elementem jest elastyczność, rozumiana jako umiejętność dostosowania się do aktualnych trendów rynkowych. Bank Pocztowy w 2018 r. skutecznie sprostał takiemu wyzwaniu, mogąc dziś pochwalić się jedną z najatrakcyjniejszych na rynku bankowym ofertą dla nowej i bardzo cennej dla banków grupy Klientów.

Obywatele Ukrainy, bo o nich mowa, stanowią dziś najliczniejszą grupę obcokrajowców, którzy wybrali Polskę jako najlepsze dla nich miejsce do pracy, ale niejednokrotnie także do życia. W grudniu 2018 roku minister polityki społecznej Ukrainy Andrij Rewa informował, że w Polsce pracuje faktycznie ok. 2 mln Ukraińców. Dla sektora bankowego w 2018 roku przygotowanie oferty usług finansowych dla nich stanowiło tym samym bardzo istotną kwestię.

Już na przełomie 2017 i 2018 roku rozpoczęliśmy działania mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy dostępu do bankowej oferty, ograniczając jedynie do paszportu listę dokumentów wymaganych do nawiązania relacji z bankiem, tj. otwarcia konta bankowego. Jednocześnie Klienci uzyskali możliwość korzystania z przetłumaczonych, kluczowych dla korzystania z usług Banku Pocztowego dokumentów i materiałów informacyjnych. Był to pierwszy krok, po którym w krótkim czasie zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy kolejne, obrazujące kompleksowe podejście do obsługi Klienta.

W styczniu 2018 roku w ręce Klientów oddana została ukraińskojęzyczna wersja strony internetowej https://www.pocztowy.pl/ua/. Warto podkreślić, że pozornie tak proste rozwiązanie, z punktu widzenia Klientów, których jako bankowcy zawsze stawiamy na pierwszym planie, jest nie do przecenienia. Niesie bowiem ze sobą nie tylko naturalne korzyści związane z możliwością poznania bankowej oferty w rodzimym języku, ale przede wszystkim buduje zaufanie do instytucji i wyrównuje szanse w dostępie do usług bankowych. W przypadku bankowości pocztowej, której jednym z istotnych celów jest zapobieganie wykluczeniu finansowemu, stanowiło to bardzo ważny aspekt.

Analizując dostępne dane, mówiące że aż 66 proc. obywateli Ukrainy pracujących w Polsce transferuje zarobione pieniądze do swojego kraju, Bank Pocztowy skutecznie wykorzystał przewagę konkurencyjną, jaką jest strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską i unikalna na rynku możliwość świadczenia usług finansowych w jej placówkach, których liczba oscyluje wokół 4700. Podpisując umowę z MoneyGram, działającą w skali globalnej firmą wyspecjalizowaną w przekazach pieniężnych, Bank Pocztowy wraz z Pocztą Polską uruchomił usługę wysyłki pieniędzy z placówek pocztowych do ponad 200 krajów i terytoriów na świecie. Tym samym jako Grupa zapewniliśmy Klientom najszerszy w Polsce dostęp do przekazywania pieniędzy z wykorzystaniem usługi MoneyGram. To zaawansowane technologicznie rozwiązanie sprawia, że środki wysłane w placówce Poczty Polskiej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym odbiorca może pobrać w kraju przeznaczenia, np. na Ukrainie, w ciągu zaledwie kilku minut. Także tutaj pomyśleliśmy o tym, by tego typu współpracę wpisać w naszą propozycję dla Obywateli Ukrainy, wprowadzając promocję „Premia za transfer na Ukrainę”, pozwalającą na preferencyjnych warunkach cenowych wysyłać pieniądze na Ukrainę. W przypadku 6 transferów do określonej kwoty, było to wręcz zniesienie wszelkich opłat.

Zwieńczeniem naszej dotychczasowej propozycji dla Klientów posługujących się na co dzień językiem ukraińskim, było wprowadzenie dedykowanego numeru Contact Centre. Dzięki niemu Klienci mogą nie tylko poznać ofertę Banku Pocztowego w rodzimym języku czy samodzielnie obsłużyć się przez bankowość internetową, ale także bez oporów, wynikających z naturalnej bariery językowej, porozmawiać z Doradcą Klienta.

Powyższe rozwiązania, będące udziałem Banku Pocztowego, to tylko jeden z przykładów pokazujących drogę od koncepcji do wprowadzenia w relatywnie krótkim czasie gotowego rozwiązania, związanego z rozwojem produktowym, procesowym i technologicznym. Ten unikalny na polskim rynku model biznesowy budowania nowoczesnej bankowości pocztowej, dzięki wykorzystaniu potencjału całej Grupy Poczty Polskiej, generuje wiele wyzwań, a jeszcze więcej możliwości. W kolejnych latach planujemy nadal skutecznie z nich korzystać.