Bezgotówkowe usługi płatnicze z eService w Banku Pocztowym

Najbliższy lokalnym społecznościom bank – Bank Pocztowy oraz lider polskiego rynku płatności bezgotówkowych – eService, zawarły 26 kwietnia 2019 roku Umowę o współpracy w zakresie dystrybucji terminali płatniczych oraz usług z oferty eService za pośrednictwem jednej z największych w Polsce sieci placówek obsługowych Poczty Polskiej i Banku Pocztowego.

–  Bank Pocztowy już przeszło rok temu dołączył do Programu Polska Bezgotówkowa. Dziś, podpisując umowę z eService, rozszerzamy naszą dotychczasową ofertę w zakresie terminali płatniczych. To dla nas ważne, gdyż Bank stawia na rozwój oferty dla sektora firmowego i chce w ten sposób wspierać polskich przedsiębiorców – powiedział Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

– Dzięki współpracy pomiędzy eService a Bankiem Pocztowym zbudujemy i uruchomimy ważny kanał dystrybucji terminali oraz nowoczesnych usług płatniczych adresowanych do przedsiębiorców. W szczególności przedstawicieli sektora MŚP, działających w mniejszych miastach i miejscowościach na terenie kraju. Korzystając z doświadczenia naszego partnera oraz potencjału jego placówek ulokowanych bardzo blisko lokalnych przedsiębiorców chcemy stworzyć im warunki do jeszcze łatwiejszego i wygodniejszego wdrożenia nowoczesnych form płatności, których oczekują ich klienci – powiedziała Joanna Seklecka, prezes eService.

Umowa eService z Bankiem Pocztowym to rozszerzenie dotychczasowej współpracy z Pocztą Polską. W jej wyniku zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli zawrzeć umową z eService również w placówkach bankowych. Klienci chcący skorzystać z dystrybuowanych przez Bank Pocztowy bezgotówkowych usług płatniczych eService, będą mogli również skorzystać z dopłat umożliwiających bezpłatne korzystanie z terminali płatniczych w ramach programu Polska Bezgotówkowa.