Beztroskie dzieci, beztroskie urlopy

Katarzyna Ruman, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów UNIQA

Sławomir Tryfon, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych UNIQA

 

Potrzeby klientów i trendy na rynku zmieniają się, a my na bieżąco uwzględniamy to w naszej ofercie. W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe ubezpieczenie na życie – Beztroskie Dziecko. Zmodyfikowaliśmy także ubezpieczenie turystyczne Radość Odkrywania.

 

Katarzyna Ruman
Dyrektor Departamentu
Rozwoju Produktów
UNIQA

Beztroskie dziecko

Aż 60 proc. rodziców deklaruje, że ich dziecko jest ubezpieczone (badanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska). Dzieci najczęściej chroni ubezpieczenie oferowane w szkole lub przedszkolu. Nie gwarantuje ono jednak pełnej ochrony. Nie zapewnia przykładowo wsparcia podczas poważnej choroby dziecka. Dlatego od ubiegłego roku oferujemy ubezpieczenie Beztroskie Dziecko, które stanowi uzupełnienie NNW szkolnego. Nowy produkt zapewnia wsparcie podczas poważnej choroby dziecka. Obejmuje ochroną 15 ciężkich zachorowań i ponad 500 operacji chirurgicznych, w tym takie choroby, jak: nowotwór, cukrzyca insulinozależna, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, sepsa, oparzenia, pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy dystrofia mięśniowa.

Nowe ubezpieczenie to również wsparcie psychologa, pomoc w nauce (korepetycje) oraz w opiece nad dzieckiem czy w zakupie lekarstw i protez.

Dostępne są trzy pakiety, różniące się zakresem ochrony i wysokością wypłacanych kwot – MiniOpieka, MidiOpieka, MaxiOpieka, w cenie kolejno 19, 39 i 49 zł miesięcznie. Z naszych badań wynika, że rodzice są skłonni wydać nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie na ubezpieczenie dla dziecka. Prawie połowa deklaruje, że może przeznaczyć na ten cel powyżej 36 zł miesięcznie. Beztroskie Dziecko jest szczególnie atrakcyjne dla rodzin wielodzietnych, których często nie stać na zakup kilku polis, chroniących wszystkie dzieci. W ramach tego produktu rodzic może ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie, płacąc składkę nie wyższą niż za dwoje.

Prosto po polsku

Zmiany w produkcie to nie tylko większe sumy ubezpieczeń czy szerszy zakres ochrony, ale także lepsza komunikacja z klientem. Materiały marketingowe oraz dokumenty związane z Beztroskim Dzieckiem są zrozumiałe dla wszystkich, także dla tych, którzy nie znają  terminologii ubezpieczeniowej. Od ponad roku realizujemy w UNIQA projekt Prosto po polsku. Dzięki niemu komunikacja z klientami jest łatwiejsza i sprawniejsza. Poprawiamy język komunikacji w całej korespondencji do klientów. Pod lupę wzięliśmy materiały marketingowe, e-maile, SMS-y, ogólne warunki, formularze, stronę www i korespondencję z klientami. Wszystko to co w formie pisemnej otrzymają nasi klienci. Opracowaliśmy już ponad 200 pism, druków i innych dokumentów.

Sławomir Tryfon Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych UNIQA

Radosne podróżowanie

Wprowadziliśmy także zmiany w dobrze już znanym na rynku ubezpieczeniu turystycznym Radość Odkrywania. Z ulepszonej wersji produktu klienci mogą skorzystać już podczas tegorocznych wyjazdów zimowych. Główną zmianą jest zwiększenie sum ubezpieczenia kosztów leczenia nawet do 1,5 mln zł. Klient może także wybrać sumę ubezpieczenia na poziomie 750 tys. zł lub 1 mln zł – i to zarówno bezpośrednio u agenta, jak i kupując ubezpieczenie on-line przez stronę www.uniqa.pl. Na tym jednak nie koniec zmian w produkcie. Przedłużyliśmy ochronę w sytuacjach nagłych z 24 do 72 godzin. To prawdopodobnie najdłuższa na rynku ochrona w sytuacjach nagłych. Bardzo przydatna, jeśli ostatniego dnia podróży okaże się, że np. samolot powrotny nie odleci ze względu na awarię i klient będzie zmuszony czekać na inną opcję powrotu.

Zwiększeniu do 15 tysięcy euro uległ także zwrot kosztów za akcje ratownicze i poszukiwawcze. Podnieśliśmy także limit świadczeń na wizyty lekarskie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w ciąży. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zapłacimy także za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu. Objęliśmy też ochroną każdy rodzaj śmierci z wyjątkiem samobójstwa i działania pod wpływem środków odurzających. Oznacza to, że zorganizujemy i opłacimy transport zwłok, jeśli zgon nastąpi z przyczyn naturalnych.

W klauzuli terrorystycznej nie wymieniamy już konkretnych państw wyłączonych z ochrony. Dla zwiększenia przejrzystości i aktualności będziemy odnosić się do ostrzeżeń publikowanych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.