PZU – I miejsce w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”

Strategia klientocentryczna Do wdrożenia strategii orientacji na klienta – filaru strategii Grupy PZU – podeszliśmy kompleksowo. Kompleksowe podejście Zdefiniowaliśmy mapę kontaktu i kluczowe momenty w relacji pomiędzy klientem a ubezpieczycielem, tzw. „momenty prawdy”. Stanowią one punkt odniesienia w procesie decyzyjnym dotyczącym podejmowanych działań oraz sposobu ich wdrażania. Słuchamy głosu klienta Regularnie weryfikujemy potrzeby klientów i na bieżąco monitorujemy poziom ich spełnienia. Aktywny dialog...

ERGO Hestia – II miejsce w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”

Rozmowa z Mikołajem Kunicą, dyrektorem Biura Komunikacji ERGO Hestii. Bardzo dobre pierwsze wrażenie, miłe powitanie, komfortowe warunki podczas rozmowy oraz ciekawie przygotowane materiały to na pewno Państwa mocne strony w zakresie jakości obsługi klienta. Czyja to zasługa / kto i jak pracuje na ten sukces? Głęboko wierzymy w to, że każdy zadowolony klient przyprowadzi do nas kolejnych chętnych do korzystania z...

Allianz Polska III miejsce w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”

Rozmowa z Veit Stutzem, Prezesem Zarządu Allianz Polska Zarządzanie jakością w sieci agencyjnej – jaki jest sekret na osiąganie dobrych wyników? Jak motywują Państwo agentów do dobrej obsługi klienta? Nie ma żadnego sekretu. To kwestia indywidualnego zaangażowania naszych agentów i pracowników. Kluczowym celem dla nas, ubezpieczycieli jest dostarczenie produktów, które będą dla klientów wartościowe. Nasi doświadczeni agenci są zmotywowani do obsługi...