Cel? Faktycznie pomóc poszkodowanym po ciężkich wypadkach

Szkody materialne to często niejedyne skutki wypadków komunikacyjnych. Dramtyczne problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oznaczają w wielu przypadkach zdecydowanie większe wyzywanie dla poszkodowanego i bliskich, niż zniszczone auto. 

Powrót do zdrowia po ciężkim wypadku to zazwyczaj długi, wymagający i kosztowny proces, wymagający ogromnego doświadczenia, wiedzy i pieniędzy. Wiedząc jak dużo pracy i wyżeczeń wymaga leczenie i rehabilitacja, Warta uruchomiła Program Pomocy Poszkodowanym. Jest to  projekt skierowany do osób najbardziej poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach, które wymagają indywidualnego podejścia i objęcia opieką. Celem Programu jest wsparcie poszkodowanych w powrocie do zdrowia, a także dostosowanie odpowiednich form pomocy do indywidualnych potrzeb osoby poszkodowanej oraz nadzór nad jakością ich realizacji.

Program Pomocy Poszkodowanym to przede wszystkim ludzie, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i podejmowanym działaniom mają wpływ na poprawę jakości życia wielu poszkodowanych. Warta to nie tylko płatnik świadczeń, to także firma, która otacza opieką swoich klientów i wspiera ich w trudnej sytuacji życiowej. Program Pomocy Poszkodowanym to spojrzenie na naszych klientów nie przez pryzmat dokumentów, ale rozmawiając z nimi i poznając ich realne potrzeby.

Pracownicy Programu Pomocy Poszkodowanym spotykają się bezpośrednio z poszkodowanymi, aby w miejscu ich zamieszkania zdiagnozować sytuację i ich faktyczne potrzeby. Szybkie dotarcie do osoby poszkodowanej z realną pomocą, zwiększa jej szanse na poprawę jakości życia i szybszy powrót do zdrowia.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu opiekunowie sprawy przygotowują spersonalizowany program powrotu do zdrowia poszkodowanego, który obejmuje m.in. organizację leczenia, rehabilitację, protezowanie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne, a jeśli zachodzi taka potrzeba także adaptację mieszkania lub domu. Każdy kolejny kontakt z poszkodowanymi pomaga nam w rozwoju Programu oraz w rozszerzaniu zakresu świadczonej pomocy.

Opiekun Warty jest na co dzień w stałym kontakcie z klientem będącym ofiarą wypadku i dba o to, aby podejmowane działania medyczne były jak najbardziej efektywne. Takie działania mają na celu wsparcie poszkodowanego na każdym etapie programu, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz zbudowanie zaufania do działań podejmowanych przez Wartę. Opinie naszych klientów potwierdzają, jak ważnym i potrzebnym zadaniem ubezpieczyciela jest wsparcie poszkodowanych w trudnym i czasochłonnym powrocie do zdrowia.

Agnieszka Purzyńska, menadżer procesu w Warcie