Credit Agricole: Projekt PowerON

PowerON to autorski projekt banku, promujący i inspirujący pracowników do zarządzania energią fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową w taki sposób, aby skutecznie realizowali cele osobiste i zawodowe.

Prowadzony od kwietnia 2018 projekt obejmuje różnorodne aktywności o charakterze rozwojowym, takie jak audyt energii, wyzwania sportowe i szkolenia, a także platformę edukacyjną. W ramach projektu pracownicy formułują zasady współpracy i organizacji pracy, kaskadują wiedzę i wspierają się w zmianie nawyków. Wszyscy pracownicy są zachęcani do aktywnej regeneracji poprzez konkursy (np. Wakacje z Energią), warsztaty pasji (np. fotograficzne) i inne wydarzenia (np. Power Wyzwanie Sportowe). Dzięki nim pracownicy integrują się wokół wspólnych wartości. Pozwala to kształtować kulturę pracy z troską o efektywność i energię. PowerON to także działania dla menedżerów, którzy mają największy wpływ na codzienną organizację pracy, od której zależy życiowy balans, oraz dla wyselekcjonowanych specjalistów, którzy mają szczególnie pozytywny wpływ na współpracowników i są przykładami dobrych nawyków w zespołach. Program PowerON otrzymał wyróżnienie w konkursie WellPower 2018.

Wolontariat kompetencyjny w Credit Agricole

Bank włączył się w projekty „Akademia Rozwoju Lidera Społecznego” Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu oraz „Miejskie Dni Wolontariatu” Miejskiego Centrum Wolontariatu. Projekty mają na celu podnoszenie, dzięki współpracy z wrocławskimi firmami, kompetencji działaczy społecznych i liderów organizacji pozarządowych. Ich istotą są warsztaty z różnych obszarów, m.in. HR, komunikacji, zarządzania projektami, prowadzone dla liderów przez wolontariuszy – doświadczonych ekspertów, pracowników przedsiębiorstw mających siedzibę we Wrocławiu. Uczestnictwo warsztatach przeprowadzonych w maju, czerwcu i listopadzie umożliwiło działaczom organizacji trzeciego sektora nabycie kompetencji, które pomogą im efektywniej realizować prowadzone działania. Mieli oni szansę zarówno rozwinąć swoje umiejętności dotyczące miękkich kompetencji, jak i zdobyć nową wiedzę oraz poszerzyć sieć swoich kontaktów zawodowych. W zamyśle organizatorów projektu przyczyni się to do budowania owocnej współpracy pomiędzy organizacjami NGO a biznesem.

„Kup plecaka dla dzieciaka”

Projekt „Kup plecaka dla dzieciaka” polegał na przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z dolnośląskich domów dziecka i rodzin zastępczych. Na początku lipca w budynkach banku pojawiły się plakaty zachęcające pracowników do zbiórki i przygotowania plecaków wyposażonych w szkolne przybory. W każdym plecaku znalazły się m.in.: piórnik, zeszyty, długopisy, blok techniczny i rysunkowy. Plecaki i ich wyposażenie były dopasowane do płci i wieku dzieci. Łącznie w akcję zaangażowało się 1000 pracowników (1/5 banku), którzy przygotowali 46 wyprawek. Pomysłodawcą i organizatorem akcji był powołany na początku 2018 r. CSR WroClub. Zrzesza on entuzjastów i praktyków społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z największych firm z Wrocławia. Wspólnymi siłami wszystkich firm biorących udział w akcji udało się przygotować ponad 300 wyprawek szkolnych dla dzieci w wieku od 6 do 19 lat.