db Navi Invest – innowacyjna platforma umożliwiająca budowanie portfela funduszy inwestycyjnych bez wychodzenia z domu

Deutsche Bank Polska oferuje innowacyjną platformę online pozwalającą inwestorom na wyszukiwanie i porównywanie funduszy inwestycyjnych z szerokiej oferty Banku, a także tworzenie spersonalizowanego portfela funduszy zgodnie z wybranym stylem inwestowania. Db Navi Invest oferuje dwie ścieżki nawigacji – dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

db Navi Invest_Deutsche Bank

Db Navi Invest jest bezpłatnym narzędziem dostępnym w Internecie dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Umożliwia wyszukiwanie i porównywanie ponad 700 funduszy 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Co więcej, w kilku prostych krokach pozwala na indywidualny dobór funduszy do portfela zgodnie z wybranym stylem inwestowania.

Mniej zaawansowani inwestorzy mogą wybrać jeden z pięciu modelowych stylów inwestowania zróżnicowanych pod względem ryzyka i horyzontu inwestycji: bezpieczny, stabilny, zrównoważony, dynamiczny lub agresywny. Każdemu z nich odpowiada określona, zdywersyfikowana struktura aktywów w podziale na odpowiednie kategorie funduszy.

Po wskazaniu wybranego stylu db Navi Invest prezentuje wszystkie fundusze z oferty Deutsche Bank odpowiadające danemu stylowi inwestowania. Następnie użytkownik przechodzi do samodzielnego konstruowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Kluczem do tego są właściwe proporcje, co wpływa w znacznym stopniu na zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji jako całości i ograniczenie ryzyka strat w dłuższej perspektywie. Narzędzie pokazuje użytkownikowi, czy wybrane przez niego fundusze spełniają kryteria danego stylu np. bezpiecznego czy też od niego odbiegają. Wybór funduszy i całościową ocenę ryzyka ułatwiają kryteria porównywania takie jak historyczne wyniki, ich powtarzalność, stopień ryzyka czy też rating (relacja zysku do ryzyka) nadawany przez niezależny zespół analityków Analiz Online. Db Navi Invest automatycznie generuje przejrzyste wykresy, na których można porównać do 5 funduszy. Po dokonaniu ostatecznego wyboru użytkownik określa, jaką kwotę chciałby zainwestować. Może także uwzględnić
w swoim portfelu już posiadane fundusze.

Z kolei ścieżka dla zaawansowanych inwestorów zakłada samodzielną budowę portfela na podstawie wybranych funduszy, również z uwzględnieniem dotychczasowych inwestycji.

Na koniec obu dróg db Navi Invest generuje podsumowanie kalkulacji, z którą można udać się do Oddziału Deutsche Bank lub zamówić kontakt doradcy. Docelowo platforma będzie zintegrowana z systemem bankowości elektronicznej db easyNET i będzie umożliwiała zakup funduszy online.

Platforma db Navi Invest jest dostępna pod linkiem: www.dbnaviInvest.pl