Działania na rzecz dostępności

W Polsce żyje około 5 mln osób z niepełnosprawnościami. Dlatego Bank BNP Paribas staje się dla nich coraz bardziej przystępny. Już 50 oddziałów Banku otrzymało certyfikat „Obiekty bez barier”, przyznawany obiektom spełniającym szczegółowe wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Certyfikat „Obiekt bez barier” przyznawany jest przez Fundację Integracja obiektom, które wdrożyły udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidomych, słabowidzących czy niesłyszących. Pod uwagę brana jest także dostępność dla ludzi starszych i z małymi dziećmi. W praktyce, kryteria obejmują szereg praktycznych udogodnień, takich jak odpowiednia widoczność obiektów, szerokość drzwi dostosowanie bankomatów. Do otrzymania certyfikatu konieczne jest spełnienie wszystkich warunków.

– Nieustannie analizujemy dostępność wszystkich kanałów kontaktu z naszymi Klientami. Oprócz 50 placówek, które spełniają już kryteria „Obiektu bez barier”, wciąż udoskonalamy kolejne. Wiele oddziałów jest już w procesie audytowania i certyfikacji – są w 70-90% dopasowane do wymagań – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Sieci Oddziałów w Banku BNP Paribas.

Bank aktywnie rozwija też udogodnienia kierowane do osób głuchych, niewidomych oraz słabowidzących. Od 2020 roku w każdym oddziale dostępna jest bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego. Jak to wygląda w praktyce? W każdym oddziale Banku BNP Paribas znajdują się tablety, na których zainstalowane są specjalne aplikacje. Po kliknięciu w odpowiednią ikonę na pulpicie, następuje automatyczne połączenie doradcy z tłumaczem języka migowego. Za jego pośrednictwem Klient ma możliwość poznania wszystkich detali oferty banku oraz zadania pytań. Usługa może być też uruchomiona na prywatnym telefonie Klienta – wystarczy zeskanować naklejkę z QR kodem, która znajduje się na drzwiach każdego oddziału Banku. W przypadku ewentualnych problemów, pomocą zawsze służy doradca bankowy.  

Taką wizytę można, podobnie jak inne, umówić za pomocą aplikacji Booksy. System rezerwacyjny, kojarzony wcześniej głównie z usługami kosmetycznymi czy fryzjerskimi, pozwala ustalić konkretną godzinę spotkania z doradcą i oddział banku przy użyciu zaledwie kilku ruchów palca. W placówkach Banku BNP Paribas dostępne są także wzory dokumentów w formie nagrań audio, nagrań wideo w PJM, wydruków powiększonych oraz wydruków w alfabecie Braille’a. Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą też poprosić o specjalną lupę powiększającą oraz ramki ułatwiające składanie podpisów. Do ich potrzeb przystosowane są także bankomaty.

Inkluzywne podejście do projektowania oddziałów jest dostrzegane i doceniane. Oprócz 50 certyfikatów „Obiektu bez barier”, bank – jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce – może się pochwalić Certyfikatem OK Senior przyznanym przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej dla całej sieci oddziałów, tytułem Lidera Dostępności 2019, pierwszym miejscem w klasyfikacji generalnej oraz w  kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy w XIII (2019) i XIV (2020) edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, a także wyróżnieniami w I (2019) i II (2020) edycji Diversity & Inclusion Raiting. 20 listopada 2020 r. bank otrzymał Medal Przyjaciel Integracji za prowadzenie konsekwentnej polityki tworzenia bankowości dostępnej dla wszystkich Klientów.