Fundacja Santander Bank Polska

Myślimy o przyszłości, działamy dziś

Wolontariat pracowniczy, programy grantowe oraz program stypendialny to najważniejsze działania, jakie prowadzi  Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Fundacja działa od 1997 roku, nieustannie wspierając oddolne inicjatywy pracowników realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego, organizując m.in. duże akcje centralne: „Witaj Szkoło z Santander”, „Zbiórka żywności” oraz „W gwiazdkowej krainie Santander”. Projekty charytatywne, które trafiają do Fundacji Santander Bank Polska S.A., są pomysłami pracowników banku, a jednocześnie odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności.

W 2018 roku odbiorcami większości akcji były dzieci, młodzież, seniorzy, osoby potrzebujące, organizacje potrzebujące wsparcia etc. Wolontariusze organizowali między innymi Mikołajki w świetlicach środowiskowych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi. W 2018 roku, m.in. dzięki uruchomionej e-platformie, liczba wolontariuszy wzrosła z 580 do 1300 zarejestrowanych w akcjach wolontariackich pracowników Santander Bank Polska S.A. każdy z nich mógł otrzymać na realizowaną przez siebie akcję do 3 tysięcy złotych.

Wolontariat Pracowniczy – Makroregion Centralny

 „Fundacja angażuje i aktywizuje pracowników banku wokół realizacji szlachetnych celów. W 2018 roku wolontariat skupiał aż 1300 pracowników Santander Bank Polska, którzy w sumie przeprowadzili 120 akcji i wsparli ponad 25 000 osób. Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom. Jesteśmy z Was dumni! – napisał w liście Michał Gajewski, prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Podczas corocznej Gali Fundacji Santander Bank Polska S.A. nagrodzono najaktywniejszych  wolontariuszy za działania społeczne na rzecz potrzebujących.

To, co najistotniejsze, Fundacja Santander Bank Polska S.A. nie ogranicza wolontariuszy w zakresie wyboru obszaru działań, dlatego wśród nagrodzonych znalazły się tam m.in. projekty sportowe, ekologiczne, inicjatywy dot. opieki nad zwierzętami i wiele innych.

Na zdjęciu Gala Fundacji Santander Bank Polska w Teatrze Capitol w Warszawie.

 

Najciekawsze akcje wolontariackie Fundacji Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku:

„Maleńką stópką dotknąć ziemi…”

Wolontariusze włączyli się  w zorganizowanie II maratonu “Zumby Fitness Tiger dla Tosi”. Do współpracy zaproszono lokalnych instruktorów zumby, którzy charytatywnie włączyli się w akcję. Wolontariusze pozyskali środki finansowe przeznaczone na operacje dziewczynki między innymi ze sprzedaży własnych wyrobów typu: własnoręcznie wykonane zajączki, stroiki wielkanocne, ozdoby świąteczne itp. Impreza transmitowana była przez lokalną Telewizję Sudecką, portale internetowe  Doba.pl, media społecznościowe oraz Tygodnik Dzierżoniowski. Zebrano kwotę w wysokości 13.000,00 zł.

„Międzynarodowy Turniej na wózkach „ Poznań Open”

Międzynarodowy Turniej Tenisa na wózkach z serii Uniqlo Wheelchair Tennis Tour jest jednym ze 160 turniejów organizowanych na całym świecie dla tenisistów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Turniej odbył się po raz trzeci w dniach 06 – 08 lipca 2018 r. na kortach najstarszej w Polsce, bo działającej bez przerwy od 1914 r., Sekcji Tenisowej Klubu Sportowego Warta Poznań. Poprzez organizację zawodów Wolontariusze zachęcali osoby niepełnosprawne do aktywnego trybu życia i uprawiania sportu, który jest jedną z najlepszych form rehabilitacji, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Turniej aktywizuje osoby niepełnosprawne i przełamuje negatywne stereotypy na temat osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W projekcie wzięło udział  48 uczestników.

„Wielka przygoda w Dźwirzynie”

Wolontariusze zorganizowali kolonie dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Wyjazd dał możliwość dzieciom rozwijania samodzielności, odpowiedzialności. Podopieczni uczyli się respektowania norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie. Kolonie dały dzieciom szanse na rozwój sfery społecznej, umysłowej, emocjonalnej, fizycznej – dzieci uczyły się kreatywności biorąc udział w szeregu zajęć, nawiązywały nowe znajomości i przyjaźnie, czuły się potrzebne, akceptowane i dzięki wyjazdowi wzrosło ich poczucie sprawstwa pozytywnego. Wolontariusze Fundacji Santander Bank Polska S.A. wsparli wyjazd oraz brali czynny udział w zajęciach z dziećmi. W projekcie uczestniczyło 35 dzieci.

„Szkolenie dla Wolontariuszy w Lubiatowie “Każdy jest komuś potrzebny”

Wolontariusze Fundacji Santander Bank Polska S.A. wzięli udział w 2-dniowych warsztatach mających na celu wdrożenie do programu wolontariackiego Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Szkolenie z postaw lidera przygotowało ich do pełnienia funkcji koordynujących działania Fundacji podczas kluczowych eventów. Przeszkolono 15 osób.

„Charytatywny Turniej Piłki Nożnej”

Wolontariusze z różnych obszarów Santander Bank Polska z Białegostoku, tworząc drużynę piłkarską, wzięli udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej, którego celem było zebranie środków na remont Hospicjum w Turośni Kościelnej. Oprócz wspaniałej drużyny byli wspaniali kibice – którzy zostali okrzyknięci najlepszymi kibicami turnieju. Zebrano 6.800,00 złotych.

„Sadzimy dla Niepodległej”

W 2017 r. przez rejon Pomorza przeszła ogromna nawałnica niszcząc wiele hektarów lasów. Dlatego wolontariusze Fundacji Santander Bank Polska S.A. postanowili wesprzeć naturę poprzez sadzenie drzew w Lipuszu na terenach zniszczonych przez nawałnicę. Akcja wsparta była również przez Santander TFI – Sadzimy drzewa w zamian za rezygnację z wyciągów papierowych. Wspólnie posadzono 800 drzew.

„Fit Senior”

Głównym celem projektu było zachęcenie seniorów do stałej aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych m.in. nordic walking na terenach zielonych Starego Miasta w Poznaniu. Działanie ma charakter długofalowy.  Celem pobocznym była integracja seniorów oraz włączenie społeczne. Wolontariusze Santander Bank Polska – pomogli przygotować salę oraz sprzęt sportowy Wsparcie uzyskało 26 seniorów.

„By żyło się lepiej”

Celem akcji był zakup toru do nauki chodzenia, dla osób mieszkających w Domu Seniora w Wałbrzychu. Fundacja Santander Bank Polska S.A. i jej wolontariusze wsparli 48 seniorów.

„Kiermasz kwiatowy”

Projekt zakładał organizację kiermaszu kwiatowego w kilku lokalizacjach na terenie całej Polski. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na pomoc pogorzelcom. Łącznie udało nam się zebrać kwotę 4.588,00 zł.

„Kiermasz bożonarodzeniowy”

W listopadzie, dla pracowników Santander Bank Polska, zostały przeprowadzone warsztaty, w trakcie  których  robiono ozdoby i prezenty świąteczne. Przygotowane rzeczy przekazano na grudniowy Kiermasz Bożonarodzeniowego. Celem warsztatów i kiermaszu było przede wszystkim wsparcie dzieci zmarłej koleżanki, jak również integracja pracowników Santander Bank Polska i promowanie wartości Grupy Santander Bank Polska. Zebrano 15.000,00 złotych.

„Pomagam z Santander – Bankowi Mikołaje”

W dniach 5 – 7 grudnia 2019 r. we wszystkich oddziałach i placówkach partnerskich Santander Bank Polska, Fundacja Santander Bank Polska S.A. zorganizowała akcję pod nazwą Bankowe Mikołaje. Akcja miała na celu zebranie niezbędnych przyborów (np. kosmetyków, rzeczy codziennego użytku) dla 13 Domów Dziecka. Zebrano m.in. proszki do prania, płyny do mycia naczyń, koce, kurtki i wiele innych artykułów potrzebnych do codziennego użytku.

Działania Fundacji Santander Bank Polska S.A. nakierowane są przede wszystkim na dzieci i młodzież. Dlatego Fundacja już od ponad 20 lat wspiera dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną.

„Doceniając potencjał,  jaki  tkwi w młodych ludziach oraz ich energię i niesamowitą pasję w realizacji marzeń, w 2018 roku podjęliśmy decyzję o uruchomieniu Programu Stypendialnego. Spośród zgłoszonych 60 wniosków, wybraliśmy najlepszą dwudziestkę uczniów, którzy otrzymali roczne wsparcie finansowe w kwocie 5 000 zł każdy. Muszę powiedzieć, że mamy fantastycznych stypendystów, a w tym roku ich grono na pewno się powiększy, bo nasz program stypendialny będzie kontynuowany.” – mówi Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A.

Na zdjęciu stypendyści Fundacji Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku.

Wszystko zaczęło się od wsparcia pojedynczych osób, szczególnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy zostali objęci całoroczną pomocą finansową w kwocie 6000 zł. Pierwszym stypendystą Fundacji był młody naukowiec (obecnie 11-latek, student Politechniki Lubelskiej), który od 2016 r. otrzymuje regularne wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Fundacja również objęła swoją opieką jeszcze 3 innych uczniów: 9 – letnią skrzypaczkę oraz dwóch wybitnych, młodych  szachistów, reprezentujących Polskę na Mistrzostwach Świata.

Laureaci są z terenu całej Polski. Wszyscy Stypendyści to nie tylko bardzo dobrzy uczniowie, ale również pasjonaci. Są wśród nich wybitni szachiści, matematycy, młodzi naukowcy, sportowcy                        (takich konkurencji jak biegi narciarskie, zapasy, skoki o tyczce, koszykówka), tancerze, młodzi aktorzy, wybitni angliści, społecznicy, muzycy oraz wolontariusze. W 2018 r. Fundacja Santander Bank Polska S.A. na Program Stypendialny przeznaczyła 100 tysięcy złotych.

Spora część działań Fundacji to programy grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych z terenu całego kraju. Spośród czterech konkursów grantowych, największy program Fundacji Santander Bank Polska S.A. to TU MIESZKAM TU ZMIENIAM.

Na zdjęciu Gala Fundacji Santander Bank Polska S.A. w Teatrze Capitol w Warszawie

Celem tego programu jest podniesienie poziomu i jakości życia poprzez wprowadzenie trwałych zmian w lokalnym otoczeniu oraz integrację społeczności lokalnych poprzez realizację wspólnych pomysłów. Organizowany w 2018 r. już po raz czwarty konkurs promował działania na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej. W tej edycji do Fundacji Santander Bank Polska S.A. wpłynęły 774 wnioski o dofinansowanie. Projekty dotyczyły wielu aspektów m.in. tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw,  parków i innych.

Na dofinansowanie 121 najciekawszych projektów Fundacja Santander Bank Polska S.A. przeznaczyła  800 tysięcy złotych. 25 projektów uzyskało wsparcie w wysokości 10 000 złotych, 35 projektów dofinansowano kwotą po 7 000 złotych, a 61 kolejnych otrzymało po 5 000 złotych.

Autorami wniosków mogły być organizacje, które posiadają osobowość prawną i działają w lokalnym środowisku (m.in.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy             nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej). W 2019 roku program grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” będzie kontynuowany.

Laureaci IV edycji programu „Tu Mieszkam Tu Zmieniam” spotkali się 10 grudnia 2018 r. w Teatrze Capitol w Warszawie podczas uroczystej gali. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacje współpracujące z Fundacją, pracownicy oraz wolontariusze banku.

Więcej informacji na temat działań Fundacji  Santander Bank Polska S.A.: www.fundacja.santander.pl