ING Bank Śląski

Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego

„Potrzeby klienta, wspieranie przedsiębiorczych, nowoczesne produkty i aktywność na rynku e-commerce – to obszary, na których się skupiamy. Tak było również w 2018 roku. Inspirujemy klientów aby podejmowali jak najlepsze decyzje finansowe i dajemy im do tego odpowiednie narzędzia.

Dzięki takiemu podejściu sukcesywnie wzmacniamy naszą pozycję konkurencyjną.

W 2018 roku portfel kredytowy banku przekroczył poziom 100 mld zł, z czego ponad 51 mld zł przyrostu przypada na ostatnie pięć lat. Pod tym względem ING Bank Śląski rozwija się szybciej niż inne podmioty na rynku. W minionych trzech kwartałach ub.r. osiągnęliśmy najwyższy w swojej historii przyrost akcji kredytowej, który wyniósł aż 12,2 mld zł.

Dynamicznemu finansowaniu polskiej gospodarki przez ING Bank Śląski towarzyszy dobra dywersyfikacja naszego portfela kredytowego a co za tym idzie jego odpowiednia jakość – dwa razy lepsza niż na rynku.

Budując naszą pozycję działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony co jest wpisane w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową i jest nieodłącznym elementem naszej długoterminowej strategii. W 2018 roku kontynuowaliśmy nasze podejście. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest odpowiedzialny i aktywny udział w inicjatywach wspierających projekty związane z ochroną środowiska, a także poprawiających jakość życia mieszkańców. Zgodnie z ogłoszoną w grudniu 2017 roku Deklaracją Ekologiczną, w naszej działalności biznesowej priorytetem są projekty realizowane w trosce o środowisko, m.in. wspierające elektromobilność. Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej a naszą odpowiedzialnością jako banku ING jest podejmowanie prawidłowych decyzji przez naszych klientów.

Nasze działania w tym obszarze zostały docenione. Podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach (COP24) odebraliśmy wyróżnienie „Lider Elektromobilności 2018” a ING Bank Śląski był jedyną instytucją finansową wśród wyróżnionych firm”.