Inicjatywy PKO Banku Polskiego w walce ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii

PKO Bank Polski jako jedna z największych instytucji finansowych w kraju, organizacja zaangażowana społecznie, spółka Skarbu Państwa, pełni istotną rolę w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Bank nieustannie pracuje na zaufanie społeczne, dlatego aktywnie włączył się w działania wspierające ochronę życia i zdrowia Polaków oraz ograniczające negatywne skutki pandemii na gospodarkę.

PKO Bank Polski właściwie zidentyfikował potrzeby i zaktywizował zasoby. Wspólnie z Fundacją i spółkami z Grupy Kapitałowej objął pomocą bezpośrednią i pośrednią kluczowe sektory i grupy społeczne. W pierwszej kolejności zadbano o bezpieczeństwo pracowników. Następnie przekazano darowizny pieniężne i rzeczowe placówkom medycznym i socjalnym w tym m.in. 336,5 tys. sztuk maseczek ochronnych i ponad 140 aut na potrzeby szpitali, GIS i WOT. Bank zaangażował się w tworzenie szpitali tymczasowych. Współtworząc z Warsaw Genomics koalicję firm wspierających walkę z koronawirusem przekazał środki na zakup7,5 tys. testów genetycznych na obecność koronawirusa. W ramach tej koalicji bankowa fundacja rozlicza powszechną zbiórkę środków na testowanie. Wsparła też organizowany przez MSZ konwój ze środkami sanitarnymi na Ukrainę i do Mołdawii oraz konwoje humanitarne do Kazachstanu i Uzbekistanu, a także organizację pozarządową, dostarczającą posiłki dla pracowników służb medycznych.

Łączna wartość pomocy udzielonej przez Grupę Kapitałową banku w 2020 roku wyniosła ponad 25 mln zł (z wyłączeniem kosztu zakupu materiałów ochronnych dla pracowników i klientów).

Bank realizuje ideę patriotyzmu gospodarczego także poprzez intensywne działania ograniczające wpływ pandemii na polską gospodarkę. Dostosowuje swoją ofertę i formy świadczonych usług do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, na dużą skalę wykorzystując nowoczesne narzędzia. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów korzystających z obsługi oddziałowej, podjął inicjatywy edukacyjne, mające na celu zachęcanie klientów do korzystania z kanałów zdalnych i zaawansowanych rozwiązań, jak wideodoradca. W ciągu czterech miesięcy 2020 roku prawie 400 tys. razy klienci banku zostali obsłużeni przez narzędzia wykorzystujące technologię AI.

Dziesiątki pracowników banku angażowały się w pomoc systemową m.in. wspierając pracę infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy infolinii Ministerstwa Rozwoju na temat Tarczy Antykryzysowej. Równie ważną rolę w działaniach na rzecz walki ze skutkami pandemii odegrali bankowi wolontariusze, którzy w całym kraju, pomagali medykom, lokalnym DPS-om, osobom samotnym, organizując zbiórki pieniędzy i przekazując pomoc rzeczową. Bankowi wolontariusze uczestniczą w zorganizowanej przez Fundację PKO Banku Polskiego akcji „Oddaj osocze – pomóż w walce z COVID-19” i oddając osocze oraz krew dla potrzebujących.

Walcząc ze skutkami pandemii Covid-19, PKO Bank Polski identyfikował potrzeby i aktywizował zasoby.

Z własnej inicjatyw podjął wiele autorskich akcji wspierających ochronę życia i zdrowia Polaków. Jego zaangażowanie w walkę z pandemią, konkretne działania, odpowiedzialność za innych, są widoczne i doceniane, podtrzymując społeczną nadzieję tak bardzo potrzebną w trudnych i niepewnych czasach.

Udział banku w realizacji rządowych pakietów pomocowych m.in. Tarczy Antykryzysowej wspiera realizację celów polityki gospodarczej państwa i w okresie kryzysu pomaga w łagodzeniu skutków recesji.