Instytucja Roku 2018 – podsumowanie

dr Sebastian Łukaszewski, Prezes Zarządu, MojeBankowanie.pl

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością i dzięki wsparciu naszego partnera strategicznego, jakim została Visa, której bardzo dziękuję, oddaję na Państwa ręce czwarte roczne wydanie Instytucji Roku. Wszystkie informacje zamieszczone w wydaniu albumowym znajdują się również na stronie https://instytucjaroku.pl.

Był to dla nas ważny rok, który pokazał wiele działań i wdrażanych zmian na rynku bankowym i co najważniejsze, ich odbiorcę, zadowolonego klienta. W tym roku czeka nas mały jubileusz, dlatego przygotowujemy kilka nowości, o których wkrótce zakomunikujemy.

Od 2018 roku obowiązuje już nowa zasada wyłaniania zwycięzców. Nie nagradzamy pierwszych trzech najlepszych instytucji, lecz te, które uzyskają średni wynik z 4 fal badania na wcześniej ustalonym poziomie. Instytucje prezentujemy w kolejności zgodnej z uzyskanym wynikiem.

Łącznie w 10 kategoriach nagrodziliśmy 13 Instytucji przyznając 35 wyróżnień. W tym roku liderem w ilości wyróżnień został ponownie  ING Bank Śląski, który otrzymał w 7 kategoriach tytuł Instytucji Roku 2018, zaraz za nim Santander Bank Polska, który otrzymał w 5 kategoriach tytuł Instytucji Roku 2018 i Alior Bank, który otrzymał tytuł Instytucji Roku 2018 w 4 kategoriach.

Po raz drugi sprawdziliśmy jak wygląda przyjazne otwarcia konta firmowego oraz (nowość) uzyskanie źródła finansowania w postaci limitu w rachunku, karty kredytowej i leasingu w 16 bankach. Projekt jest na tyle unikatowy, że oprócz wizyty informacyjnej dotyczącej warunków prowadzenia rachunku eksperci skorzystali z oferty i faktycznie, jako realni przedsiębiorcy, otworzyli rachunki oraz wnioskowali o finasowanie, aby rzetelnie i wnikliwie ocenić ofertę, procesy oraz poziom jakości obsługi.

Nasz stały rozdział „Innowacje i usprawnienia” z roku na rok pokazuje, jak wiele ważnych działań zostało przez Państwa wdrożonych, w jakich kierunkach rozwija się branża i co wymaga dalszych usprawnień. Prawie 100 zrealizowanych w tym zakresie inicjatyw zasługuje na uznanie.

Okiem Prezesa to nowy rozdział, gdzie zaprosiliśmy do wypowiedzi Prezesów Banków na temat jednego największego bankowego sukcesu w roku 2018.

Zdecydowana większość banków podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Jest to obszar, który łączy konkurujące ze sobą organizacje w działaniach wykraczających poza cele czysto komercyjne. Taka postawa wielu banków, propagująca działania na rzecz społeczeństwa, pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnych, kultury i sztuki, sportu, edukacji  zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. Właśnie dlatego postanowiliśmy wyróżnić wybrane działania na rzecz odpowiedzialności społecznej.

Przygotowanie podsumowania Instytucji Roku to w głównej mierze praca z Biurami Prasowymi. Ponad 4 letnia współpraca z Państwem zarówno przy Instytucji Roku jak i codzienny kontakt dziennikarski, związany z prowadzeniem portalu mojebankowanie.pl, pokazały ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi biurami prasowymi, dlatego po raz drugi dokonaliśmy rocznej analizy pracy biur prasowych i wyłoniliśmy lidera w kategorii „Najlepsze biuro prasowe”, w której ponownie zwyciężył PKO Bank Polski.

Korzystając z okazji serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i jednocześnie otwieram 5. jubileuszową edycję Instytucji roku 2019, w której nie zabraknie niespodzianek i kolejnych nowości.

Z wyrazami szacunku,

dr Sebastian Łukaszewski

Prezes Zarządu