Jeszcze szybsza obsługa w PZU

Automatyczne wprowadzanie danych z dowodu rejestracyjnego

dowódKod AZTEC 2D znajduje się we wszystkich nowo wydawanych dowodach rejestracyjnych pojazdów w Polsce. Zaszyfrowany kod w postaci obrazka umieszczony w dowodach rejestracyjnych zawiera wszelkie informacje dotyczące pojazdu i jego właściciela, które po zeskanowaniu mogą być automatycznie wprowadzane do systemu sprzedażowego. Agent, zaczytując kod znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym, może w szybki sposób uzupełnić dane w systemie, nie tracąc czasu na ich ręczne wprowadzanie i tym samym poświęcić więcej czasu na rozmowę o potrzebach klienta.

Korzyści:

  • Przyspieszenie i uproszczenie procesu zawierania umów ubezpieczenia przez agentów PZU
  • Oszczędność czasu zarówno klienta, jak i obsługującego go agenta
  • Wyeliminowanie błędów ludzkich powstałych w procesie zawierania umów ubezpieczenia

Szybsze wyszukiwanie polis i  transakcji z nią związanych

Kody te znajdują się także na dokumentach papierowych (m.in. polisie, blankiecie
i ofercie) i są wykorzystane zarówno w procesie sprzedażowym, jak i obsługowym. Agent, skanując kod znajdujący się na dokumencie, jest w stanie w szybki sposób wyszukać polisę lub transakcję powiązaną z tym dokumentem. Wdrożone rozwiązanie to przede wszystkim ogromna oszczędność czasu.