Kierunek młodzież

Działania społeczne Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego przede wszystkim skierowane są na projekty dla dzieci i młodzieży (program stypendialny, programy grantowe, Klub Płomyka, wolontariat pracowniczy), ale nie tylko.

„Poprzez działania Fundacji wspieramy inicjatywy społeczne oraz pomagamy najbardziej potrzebującym. Olbrzymie znaczenie nadajemy edukacji i wspieraniu szkolnictwa czego dowodem są realizowane  przez Fundację programy.” – mówi Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

Wśród naszych działań są zarówno projekty edukacyjne, sportowe, ekologiczne, czy dotyczące opieki nad zwierzętami, kierowane do różnych grup odbiorców. Jednak to na młodych ludziach koncentrujemy się najbardziej”- mówi Marzena Atkielska, prezes zarządu fundacji.

BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Duża część działań fundacji to programy grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych z terenu całego kraju. W ostatnim roku zrealizowane zostały dwa konkursy grantowe: TU MIESZKAM TU ZMIENIAM oraz BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Oba cieszą się dużym powodzeniem.

Marzena Atkielska: „Bardzo nas cieszy szczególnie popularność programu Bank Młodych Mistrzów Sportu, tym bardziej, że Fundacja Santander od kilku lat zachęca młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zależy nam na tym, aby promować wśród dzieci zachowania sportowe, zasady fair-play, aby zachęcać je do wyjścia z domu, do oderwania się od komputerów i telefonów . Temu właśnie ma służyć ten projekt. ”

W ramach tego programu organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi i młodzieżą mogą organizować zawody i olimpiady sportowe, paraolimpiady i inne wydarzenia  o charakterze sportowym. Autorami wniosków mogły być organizacje, które posiadają osobowość prawną i działają w lokalnym środowisku (m.in.: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe czy  nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej).

Zgłaszane projekty dotyczą wielu różnych dyscyplin sportowych – od najpopularniejszej piłki nożnej po mniej popularne dyscypliny sportowe, takie jak chociażby speed-ball. Wśród nagradzanych projektów są zarówno projekty organizacji olimpiad, jak i te które dotyczą tylko jednej dyscypliny sportowej (koszykówka, wrotkarstwo, piłka ręczna,  biegi na orientację, etc.). Program ma na celu promocję zdrowego trybu życia oraz zasad fair-play wśród młodzieży.

Projekt Bank Młodych Mistrzów Sportu funkcjonuje od 2017 roku. Do tej pory zorganizowane zostały 3 edycje programu, w trakcie których spośród ponad 1300 wniosków 148 organizacji otrzymało granty na działania sportowe. Łącznie na ten cel przeznaczono 900 000 złotych.

KLUB PŁOMYKA

Fundacja Santander w 2019 roku rozpoczęła projekt „Klub Płomyka”, mający na celu stworzenie miejsc przyjaznych podopiecznym domów dziecka, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dzieciom przebywającym w szpitalach. Fundacja wyremontowała, wyposażyła w funkcjonalne meble i zabawki sale, pokoje i świetlice w czterech placówkach w całej Polsce. Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji podkreśla – „każdy Klub Płomyka był wyzwaniem. Chcieliśmy  sprostać wymaganiom poszczególnych placówek, każdy Klub Płomyka wymagał indywidualnego podejścia. Wsłuchiwaliśmy się w potrzeby podopiecznych i pracowników placówek, a później pełni zaangażowania tworzyliśmy pokoje szyte na miarę.”

Pierwszy klub został otwarty 10 maja 2019 roku w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku  na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odnowione i wyremontowane pomieszczenie zostało zaaranżowane z myślą o najmłodszych pacjentach oraz o ich rodzicach.  Wydzielona została przestrzeń dla matek karmiących, powstał funkcjonalny aneks kuchenny, w którym rodzice mogą napić się kawy, czy wesprzeć rozmową w trudnych chwilach. Podczas prac projektowych głównym celem było zapewnienie dzieciom i rodzicom komfortu oraz domowej atmosfery.

17 lipca powstał kolejny klub na Oddziale Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, tutaj skupiono się głównie na odświeżeniu i wyposażeniu pokoju tak, aby spełniał funkcję wypoczynkowo – rekreacyjną.

3 września w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Władysława Kikolskiego w Białymstoku powstał kolejny klub przystosowany do wymagań dzieci ze spektrum autyzmu, w tym przypadku było to duże i bardzo ważne wyzwanie. Pokój musiał mieć odpowiednią stonowaną kolorystykę, a meble i elementy wyposażenia musiały być tak zaprojektowane, żeby nie rozpraszać młodych podopiecznych podczas zajęć prowadzonych w „Klubie Płomyka”.

21 października została otwarta izba przyjęć na Oddziale Pediatrii w  Szpitalu św. Anny w Piasecznie, to wymarzone miejsce do zabawy dla małych pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala. To najbardziej barwny klub wyposażony w hamaki, kolorowe naklejki na ścianach i niezliczone ilości zabawek.

Fundacja Santander Bank Polska w przyszłym ma w planach wyłonienie kolejnych placówek, w których powstaną „Kluby Płomyka”.

Wolontariat jaki chcesz

Wolontariat pracowniczy w Santander Bank Polska z roku na rok ewoluuje, rośnie zarówno ilość przeprowadzanych akcji wolontariackich, jak i liczba wolontariuszy. W 2019 roku wolontariusze przeprowadzili ponad 200 akcji. Ich głównymi odbiorcami były dzieci, młodzież, seniorzy, osoby potrzebujące, organizacje potrzebujące wsparcia etc. Wolontariusze organizowali między innymi Mikołajki w świetlicach środowiskowych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, nieśli pomoc rodzinom dotkniętym ubóstwem i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi. Dzięki uruchomionej rok wcześniej e-platformie, liczba wolontariuszy w 2019 r. wzrosła z 1312 do 2003 zarejestrowanych w akcjach wolontariackich pracowników Santander Bank Polska S.A.

Wolontariat pracowniczy w Santander Bank Polska przybiera różne formy:

Wolontariat czasu – dobrowolna, bezpłatna pomoc na rzecz osób potrzebujących lub dobrowolne, bezpłatne zaangażowanie w działanie i promocję ważnych tematów społecznych.

Wolontariat kompetencyjny – jego cechą jest dzielenie się wolontariuszy z partnerami społecznymi swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą ekspercką związaną ze ścieżką zawodową.

Edukacja ekonomiczna – forma wolontariatu polegająca na dzieleniu się wiedzą z zakresu finansów i przedsiębiorczości z możliwością wykorzystania materiałów przygotowanych przez bank – są to scenariusze lekcji wraz z prezentacjami, gra „Liderzy Europy”, „Komiksy Ekonomiczne” oraz inne inicjatywy skierowane na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii wśród społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Inicjatywy lokalne „Oddziałów bez barier” – Każdy oddział z Certyfikatem Dostępności może ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Programu „Obsługa bez barier” na działania o charakterze edukacyjnym dot. osób z niepełnosprawnością.

Marzena Atkielska: „Większość akcji realizowanych przez wolontariuszy Fundacji Santander to pomysły naszych pracowników. Nie narzucamy im ani tematyki, ani organizacji, które mieliby wspierać, bo to oni najlepiej wiedzą, kto w ich otoczeniu najbardziej potrzebuje pomocy i jak ta pomoc powinna wyglądać. Może właśnie dlatego ilość akcji realizowanych w ramach wolontariatu pracowniczego z roku na rok rośnie.”

Różna jest też skala projektów – od tych niewielkich realizowanych lokalnie aż po akcje makroregionalne.

Największe akcje wolontariatu, realizowane w Makroregionach Santander Bank Polska:

Makroregion Południowy:

Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie – 50 wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska wspólnie z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” współpracowało podczas 15 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowie. Główną ich rolą było zorganizowanie Galerii Pod Gołym Niebem oraz aktywności w Namiocie Rodzinnym. Fundacja Santander Bank Polska ufundowała dodatkowo 6 nagród głównych dla laureatów konkursu w kategoriach „Dorośli” oraz „Dzieci”.

Makroregion Północny:

Północny Pomaga – akcja zorganizowana przez wolontariuszy z makroregionu północnego. Podczas tej inicjatywy zorganizowano zbiórki koleżeńskie, w  których zebrano ponad 17 000 złotych na zakup artykułów higienicznych dla podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. Finałem projektu był wielki bieg charytatywny, w którym wzięło udział 500 wolontariuszy, w tym członkowie zarządu Santander Bank Polska. Fundacja Santander przekazała 30 000 złotych Fundacji Hospicyjnej na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej.

 Makroregion Wschodni:

Pielęgnacja Ogrodu w Łazienkach Królewskich – dzięki wcześniejszej współpracy z Ogrodem w Łazienkach Królewskich zorganizowano wielką akcję pielęgnacji ogrodów. Wolontariusze sadzili kwiaty, kosili trawę oraz porządkowali ogrody.                                                                                                     W akcję zaangażowało się blisko 100 osób, a prace trwały 5 dni.

Makroregion Zachodni:

Las Rąk – 160 wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska przy współpracy z Nadleśnictwem Włoszakowice zasadziło blisko 4 hektary lasu. Terenem nasadzeń były dwie lokalizacje: Krzycko Wielkie oraz Włoszakowice. Podczas akcji leśnicy przeprowadzili krótką lekcję ekologii oraz opowiedzieli na czym polega opieka nad zasobami leśnymi.

Makroregion Centralny:

EKO Centralny – w ciągu 5 godzin wolontariusze zebrali 2.225 kg odpadów. Dzięki pracy wolontariuszy udało się przywrócić piękno terenu rekreacyjnego poznańskich Szacht – jednego z cenniejszych przyrodniczo miejsc – mieszkańcom miasta i wszystkim którzy z tego terenu chcą korzystać.