Klient w centrum uwagi – innowacje Banku Pekao S.A.

Głównym celem innowacji wdrażanych przez Bank Pekao S.A. jest polepszenie standardów obsługi klienta. Każdy nowy produkt, każda zmiana musi spełnić kryterium „klienta w centrum uwagi”. W tym rozumieniu  innowacja ma polegać na tym, że bankowanie będzie szybsze, łatwiejsze, czy też bezpieczniejsze dla klienta. Nie interesują nas zmiany, które mimo swojej nowoczesności, nie dają klientowi dodatkowych korzyści.

W 2016 roku Bank Pekao S.A. wdrożył kilka innowacji produktowych, które spełniały powyższe kryteria. W styczniu 2016 r., klienci banku Pekao otrzymali aplikację do tablet bankingu. Nowa aplikacja nie dublowała funkcji z tradycyjnego sytemu bankowości elektronicznej, została rozbudowana o dodatkowe funkcjonalności. Główną ideą leżącą przy projektowaniu nowej aplikacji było stworzenie produktu jak najwygodniejszego i przyjaznego w użyciu.

Najważniejsze informacje i dostęp do najczęściej wykonywanych funkcji w aplikacji Pekao24 na tablety możliwy jest od razu po zalogowaniu z poziomu ergonomicznego pulpitu klienta. W tablet bankingu zostały uruchomione dodatkowo: podsumowania stanu finansów, kategoryzacja wydatków i zaawansowana wyszukiwarka operacji. Specjalnie zaprojektowano formularz przelewu, tak aby korzystanie z niego na tablecie było jeszcze szybsze i wygodniejsze. W celu podniesienia komfortu bankowania na tablecie w nawigacji po aplikacji zastosowano charakterystyczne dla tabletów gesty: przechodzenia między ekranami za pomocą przesuwania – „swipe”, tapnięcia, „przesuń i upuść”.

Oprócz tradycyjnych funkcji transakcyjnych aplikacja „Pekao24 na tablety” została wyposażona w narzędzie analizy finansowej, które ułatwia przegląd wpływów i wydatków w ramach posiadanych rachunków oraz pokazuje w przejrzysty sposób wydatki w każdej z przygotowanych kategorii m.in. na: dom, transport, zdrowie, rozrywkę i wypoczynek, rachunki, edukację, dzieci. Każda z kategorii oznaczona jest odrębnym kolorem oraz ikoną. Podsumowania kategorii przedstawione są postaci kół, tym większych im wyższe wydatki w danej kategorii. Każdą z kategorii klient może rozwinąć, aby zobaczyć na jakie podkategorie wydaje najmniej, a na jakie najwięcej oraz samodzielnie przypisać transakcje do kategorii. Wydatki można prześledzić w ujęciu: miesięcznym, tygodniowym i dziennym, co pomoże w gospodarowaniu budżetem domowym.

W aplikacji „Pekao24 na tablety” klient może wykonywać przelewy, zakładać lokaty, a także sprawdzać saldo posiadanych rachunków. Wykorzystane limity kredytowe, historia spłaty kredytów, kart, czy spodziewany zysk z lokat również zostały przedstawione graficznie. Klient może szybko wyświetlić operacje z ostatniego miesiąca, kwartału, półrocza, czy roku lub wpisując zakres interesujących go dat, a także założyć filtry, czy wyszukać wydatki po słowie kluczowym. W aplikacji „Pekao24 na tablety” została również udostępniona funkcja lokalizacji bankomatów i oddziałów.

Aplikacja „Pekao24 na tablety” to nie jedyny przykład wdrożonej w ubiegłym roku innowacji, której głównym zdaniem było polepszenie jakości oferowanych usług. Kolejną spektakularną zmianą było rozpoczęcie pilotażu płatności mobilnych w urzędach.

04Do tej pory urzędy były „królestwem” płatności gotówkowych. Standardem była wizyta w kasie, przed lub po załatwieniu sprawy u urzędnika. Dzięki Bankowi Pekao jest szansa, na zmianę sposobu płatności w urzędach. Pekao SA jako pierwszy w Polsce uruchomił pilotaż usługi płatności mobilnych w wybranych urzędach. Dzięki aplikacji PeoPay za wydanie np. prawa jazdy, mapy geodezyjnej, czy rejestrację pojazdu można zapłacić znacznie szybciej i wygodniej. Nie trzeba dodatkowo iść do okienka kasowego, gdyż opłaty urzędowe można uiścić za pomocą telefonu, bezpośrednio u urzędnika, który zajmuje się naszą sprawą. Do tej pory trzeba było czekać na wizytę u odpowiedniego urzędnika, potem skierować się do kasy, aby uiścić opłatę za daną czynność, a następnie wrócić z dowodem wpłaty w celu dokończenia składania wniosku. Teraz cały proces jest wiele prostszy.

Pilotaż płatności w urzędach jest realizowany dzięki współpracy Banku Pekao, Krajowej Izby Rozliczeniowej SA oraz administracji publicznej. W wybranych urzędach została uruchomiona usługa Webpos Paybynet, przy pomocy której użytkownicy aplikacji PeoPay mogą szybko i wygodnie dokonywać tam płatności. W celu dokonania płatności wystarczy podać obsługującemu nas urzędnikowi numer telefonu, a ten, korzystając z systemu Webpos Paybynet dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA, wyśle bezpośrednio do aplikacji PeoPay prośbę o akceptację płatności, którą klient musi zatwierdzić przy pomocy kodu ePIN. Cały proces płacenia zajmuje kilkanaście sekund i w większości przypadków będzie odbywał się przy jednym stanowisku, co znacznie przyśpieszy obsługę.

PeoPay został zaprojektowany, aby umożliwić klientom maksymalną wygodę i szybkość podczas wykonywania transakcji płatniczych, niezależnie od miejsca, w którym dokonywana jest płatność. Moduł HCE, umożliwił wygodne płatności w punktach stacjonarnych, równie szybkie co transakcje dokonywane za pomocą karty płatniczej. Współpraca z polskimi sklepami internetowymi, pozwoliła na bardzo wygodne płatności w sieci za pomocą kodów QR. Kolejnym etapem było umożliwienie płatności za pomocą smartfona w sklepach internetowych na całym świecie. Taka możliwość została dodana do aplikacji PeoPay na jesienie 2016 roku, dzięki usłudze Masterpass.

Oczywiście zgodnie z filozofią Pekao płatność PeoPay w ramach Masterpass jest bardzo prosta dla klienta i wymaga zaledwie jednego kliknięcia na stronie internetowej. Płatności można dokonać w dowolnym miejscu i czasie oraz bez względu na jakim urządzeniu lubimy dokonywać zakupów – może to być zarówno smartfon, komputer czy tablet. Jeśli robimy zakupy na komputerze lub tablecie, po wybraniu płatności Masterpass należy smartfonem z aplikacją PeoPay zeskanować kod QR z ekranu komputera, aby następnie zatwierdzić transakcję w telefonie. Jeśli natomiast będziemy chcieli zrealizować transakcję na smartfonie, po kliknięciu na płatność Masterpass, zostanie wyświetlony ekran w aplikacji PeoPay ze szczegółami transakcji, który należy zatwierdzić kodem ePIN.

Dążenie do jeszcze większej wygody w bankowaniu, ale bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa jest nieustannym procesem. Klienci chcą logować się coraz szybciej, płacić wygodniej, nie lubią wpisywać długich haseł autoryzacyjnych. Bank Pekao SA już pracuje nad spełnieniem tych postulatów i w 2017 roku wprowadzi kolejne produkty, które sprawią, że bankowanie będzie jeszcze przyjemniejsze.