Komunikacja z interesariuszami

Konsekwentnie i regularnie informujemy interesariuszy o naszych działaniach pozafinansowych. Głównym źródłem informacji pozostaje niezmiennie Raport Odpowiedzialnego Biznesu Santander Bank Polska.

Raport za 2018 wydajemy po raz 6. Jest dostępny w formie strony internetowej (https://raport.santander.pl/), na której oprócz danych niefinansowych za 2018 r. zamieszczane są również informacje o bieżących inicjatywach CSR realizowanych przez Bank. W raporcie prezentujemy w jaki sposób realizujemy naszą obietnicę budowania najlepszego banku dla klientów. Czym dla nas jest odpowiedzialną bankowość wobec osób, z którymi jako bank wchodzimy w relacje: naszych pracowników, klientów, akcjonariuszy oraz społeczności, w których działamy oraz jak nasza strategia biznesowa wpisuje się w realizowane przez nas inicjatywy.

Tegoroczna publikacja to nie tylko nowa struktura, odzwierciedlająca wartości i sposób działania Banku: „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”, ale też innowacyjne podejście do odpowiedzialnej bankowości, zgodne z międzynarodowymi wytycznymi UNEP FI Principles for Responsible Banking.

Santander Bank Polska jako pierwszy bank w Polsce odniósł się w swoim raporcie do Principles for Responsible Banking, międzynarodowych wytycznych, wypracowanych przez UNEP FI, które zostały ogłoszone podczas wrześniowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Bank kontynuuje także swoje zaangażowanie w promocję i realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Aby ułatwić czytelnikom odnalezienie informacji o konkretnych działaniach podejmowanych przez Santander Bank Polska na rzecz poszczególnych Celów, na stronie głównej portalu wprowadzone zostało dodatkowe filtrowanie treści według SDGs.

Nowością w raporcie jest Targ Możliwości – miejsce w którym bank udostępnia i promuje działania firm, które prowadzą odpowiedzialny biznes i które swoim działaniem również pomagają innym lub dbają o środowisko.

Ponadto witryna z raportem został przygotowany zgodnie z wymaganiami GRI Standards oraz poddana niezależnej weryfikacji. Portal spełnia kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0 (spełnione 97% wymagań), a treść raportu dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018 został doceniony w 13. edycji konkursu „Raporty Społeczne”, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. W kategorii Raporty Społeczne Santander Bank Polska otrzymał nagrodę główną w kategorii „Raport Społeczny”. Jury doceniło przede wszystkim przyjazną, interesującą formę, zwróciło uwagę na szeroki opis oddziaływania firmy, w szczególności na wpływ środowiskowy oraz na rzetelne podejście do przygotowania raportu.