Konsumenci stawiają na prostotę i bezpieczeństwo płatności cyfrowych w internecie

Jakub Grzechnik, Head of Product CEE, Visa

 

Jakub Grzechnik
Head of Product CEE, Visa

Coraz więcej Polaków decyduje się na dokonywanie płatności cyfrowych w internecie, a co za tym idzie chętniej korzystają z takich usług, jak Visa Checkout. Umożliwia ona konsumentom dokonywanie prostych, szybkich, wygodnych, a przede wszystkim bezpiecznych płatności online.

Usługa Visa Checkout zyskuje na popularności w Polsce i na dobre weszła do udostępnianych form płatności u największych detalistów internetowych, takich jak m.in. euro.com.pl, oleole.pl, empik.com.pl, mediamarkt.pl. Jednak o jej sukcesie mogą świadczyć statystyki globalne, bowiem Visa Checkout to 40 milionów kont konsumenckich, 350 000 detalistów oraz 1 600 instytucji finansowych na 26 rynkach światowych. Polska jest drugim w Europie rynkiem pod względem skali rozwoju tej usługi.

Prostota i wygoda

Czynnikiem, który zachęca konsumentów do korzystania z Visa Checkout jest możliwość uproszczenia procesu płatności, gdyż tylko raz zapisują oni w aplikacji swoje wszystkie karty płatnicze – debetowe, kredytowe lub prepaid – oraz adres dostawy. Dzięki temu nie muszą po raz kolejny wprowadzać tych danych, gdy chcą zapłacić za zakupy w sklepie internetowym za pomocą Visa Checkout. Zakupy można realizować wykorzystując dowolne urządzenia z dostępem do internetu: komputer, tablet lub smartfon. Natomiast do dokonania płatności wystarczy login i hasło lub jedno kliknięcie, jeśli konsument wybierze opcję „pozostań zalogowany”. Oczywiście poprzez bankowość internetową lub mobilną banku powinien być ustawiony odpowiedni limit na płatności online.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Z punktu widzenia konsumenta równie ważne co wygoda jest bezpieczeństwo płatności w internecie. Usługa Visa Checkout zapewnia kilka poziomów zabezpieczeń, aby dane płatnicze konsumentów były odpowiednio chronione. Co więcej, począwszy od połowy 2019 roku, usługa będzie dostosowywana do wymogów nowego standardu EMV® Secure Remote Commerce (SRC).

Proces tworzenia specyfikacji EMV SRC jest wyrazem potrzeby umożliwienia konsumentom, detalistom oraz wydawcom dokonywania płatności w spójny, wygodny i bezpieczny sposób. Tak jak w fizycznym świecie do płatności wszystkimi rodzajami kart służy jeden terminal, tak standard SRC ma docelowo umożliwić taki sam, spójny proces płatności dla każdej karty.

Wspierając ustandaryzowaną płatność, Visa dąży do tego, aby w całym ekosystemie płatności, przestrzegane były takie kluczowe zasady jak prawo do wyboru, prywatności i bezpieczeństwa. Na wprowadzeniu standaryzacji skorzystają zarówno konsumenci, jak i detaliści. Dla konsumentów oznacza to, że płatności staną się bardziej przejrzyste i płynne, zaniknie potrzeba ręcznego wprowadzania szczegółów płatności, co z kolei przełoży się na wyższy współczynnik konwersji dla e-detalistów.

Dodatkowo pracę nad standaryzacją przyspieszyło przyjęcie światowych standardów interoperacyjności, które przyczyniło się do rozwoju fizycznych punktów sprzedaży. SRC może w dłuższej perspektywie okazać się analogicznym sukcesem w obszarze eCommerce, mCommerce i Internetu Rzeczy (IoT).

Ponadto Visa uczestniczy w pracach grupy roboczej W3C Web Payments, która koncentruje się na zapewnieniu interoperacyjności pomiędzy Specyfikacjami SRC i W3C Payment. Celem grupy jest także stworzenie rozwiązań, które sprawią, że płatności kartą w środowisku przeglądarek internetowych odbywać się będą w sposób bezpieczny i prosty.

Specyfikacja opracowywana przez EMVCo stanie się podstawą dla rozwoju płatności elektronicznych. Obecny zakres prac obejmuje konsultacje publiczne, w trakcie których zbierane są opinie o projekcie od uczestników całego ekosystemu płatności. Stąd działania Visa skupiają się obecnie na zachęceniu jak największej liczby detalistów, wydawców kart, podmiotów oferujących bramki płatnicze dla agentów rozliczeniowych, a także innych zainteresowanych stron, do wyrażenia swoich opinii i dzielenia się komentarzami. Po zakończeniu tego procesu, EMVCo opublikuje ostateczną wersję specyfikacji.

Dzięki wdrożeniu SRC, Visa uprości pozyskiwanie szczegółów płatności od konsumentów i zabezpieczy je za pomocą Visa Token Service – usługi, do której w październiku 2018 r. dołączyło dwudziestu nowych partnerów. Obydwa te najwyższej jakości rozwiązania stanowią podstawę w obszarze płatności elektronicznych.

Dzięki temu Visa podnosi poziom bezpieczeństwa i wygody dla konsumentów, którzy coraz częściej robią zakupy w kanale eCommerce za pośrednictwem stron internetowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń, takich jak asystenci głosowi.