„Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” – szansa rozwoju dla innowacyjnych przedsiębiorców

PKO Bank Polski już od 2015 roku aktywnie angażuje się we współpracę ze startupami – jako partner takich organizacji jak The Heart Warsaw i międzynarodowego akceleratora MassChallenge, czy też autor ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, realizowanej w ramach partnerstwa z MIT Enterprise Forum Poland. Projekt ten zyskał uznanie na poziomie międzynarodowym i został wskazany w raporcie Global Fintech Hub Federation, przyczyniając się do umieszczenia Warszawy po raz pierwszy na mapie światowych Fintech HUBów. Dziś „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” jest niezależnym programem akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorców z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia zarówno pilotaży wewnętrznych, jak i produkcyjnych oraz start-upów chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, który służyć będzie rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce. Model współpracy banku ze startupami opiera się o trzy niezależne od siebie, elementy-  pilotaż rozwiązania, wdrożenie komercyjne i inwestycję kapitałową. Nabór startupów prowadzony jest w trybie ciągłym.

Grzegorz Pawlicki
Dyrektor Biura Innowacji
w PKO Banku Polskim

Współpracujące z nami start-upy zyskują nie tylko możliwość szybszego rozwoju przy wsparciu doświadczonych mentorów oraz zaplecza technologicznego w postaci środowiska IT, chmury i naszych oddziałów laboratoryjnych. Mogą także liczyć na łatwiejszą komercjalizację opracowanych rozwiązań – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji PKO Banku Polskiego. – Dzięki doświadczeniu wynikającemu z naszego zaangażowania w budowę lokalnego ekosystemu innowacyjnych firm, wspólnie z Coinfirm, jako pierwsi wdrożyliśmy technologię blockchain w sektorze finansowym w Polsce – dodaje.

PKO Bank Polski wspiera rozwój innowacji

Z możliwości współpracy z bankiem skorzystało do tej pory kilkadziesiąt młodych spółek. W 2018 roku były to między innymi Tutorial Online oraz Zweryfikuj Firmę. Rozwiązania oferowane przez startupy uczestniczące w Let’s Fintech wzbogacają zarówno ofertę banku. Usprawniają również procesy wewnętrzne i codzienną pracę największego banku w Polsce. Szeroka oferta produktowa wymaga od pracowników banku coraz to nowej wiedzy. Tradycyjne metody szkolenia tj. e-learning czy webinaria nie zawsze są wystarczające. Tutorial Online to wirtualny pracownik, który prowadzi użytkownika systemów bankowych krok po kroku, tak by ten, jak najsprawniej zrealizował wybrany przez siebie proces. To nowe rozwiązanie w obszarze wsparcia i transferu wiedzy w dużych organizacjach. W oparciu o systemy informatyczne, na których codziennie pracują tysiące użytkowników, bank wprowadził narzędzie potrafiące przeprowadzić każdego pracownika przez cały proces np. otwierania rachunku bankowego, gwarantując właściwą i szybką pracę z programem. Jest to rozwiązanie, które pozwoli na skrócenie czasu obsługi klienta przy jednoczesnym podniesieniu jakości.

Zweryfikuj Firmę to w pełni automatyczna platforma do oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie danych z jednolitych plików kontrolnych. Rozwiązanie zapewnia możliwość zweryfikowania firmy na podstawie bieżących i wiarygodnych danych a cały proces odbywa się automatycznie.

Karol Szymański
Ekspert ds. Projektów
Innowacyjnych
w PKO Banku Polskim

Współpraca ze startupem w ramach Let’s Fintech może oznaczać dla młodej firmy nie tylko zyskanie dużego klienta lub partnera biznesowego, ale również włączenie w bieżące prace banku. Przykładem jest startup IC Solutions, który po wdrożeniu rozwiązania służącego digitalizacji dokumentów został włączony w prace formacji agile. Dzięki temu mógł  rozwinąć swoją technologię w kolejnych projektach – Karol Szymański, Ekspert ds. Projektów Innowacyjnych.

Nowy cykl akceleracji

„Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” to pierwszy akcelerator umożliwiający start-upom testowanie i współtworzenie środowiska API największego banku regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Oferowane przez bank narzędzie stanowi platformę współpracy opartą o wygodny webowy interfejs użytkownika umożliwiający zewnętrznym deweloperom tworzenie aplikacji użytkowych na różne rodzaje platform i urządzeń w oparciu o największą zanonimizowaną bazę danych polskiego sektora finansowego. W pierwszym etapie bank, wraz z wybraną grupą start-upów, dokonał analizy środowiska API w wersji testowej. Współpraca ta pozwoliła na doskonalenie platformy i określenie zasad późniejszej kooperacji w sposób, który dla młodych firm będzie najkorzystniejszy.

Finalnie, działania te w połączeniu ze strukturą technologiczną opartą o model „sandbox” (tzw. piaskownicy) umożliwiają start-upom na eksperymentowanie oraz wypracowywanie nowych rozwiązań rynkowych z korzyścią dla siebie i konsumentów. Przygotowane przez bank środowisko to rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne łączenie niezależnych technologii, dając prawie nieograniczone możliwości rozwoju przy jednoczesnym braku zbędnych ograniczeń w kreacji.

Piotr Helbich
Dyrektor Biura Kart i Płatności
w PKO Banku Polskim

Naszym celem jest szerokie wykorzystanie możliwości, jakie daje to narzędzie. Poprzez wystawianie naszych własnych API, jak również konsumowanie API partnerów zewnętrznych, chcemy tworzyć nowe produkty i usługi dla naszych klientów. Dotyczy to wszystkich segmentów – klienta detalicznego, MŚP oraz klientów korporacyjnych. – mówi Piotr Helbich, Dyrektor Biura Kart i Płatności. Platforma API pozwoli również usprawniać wewnętrzne procesy banku oraz realizować strategię Open Banking – dodaje.

PKO Bank Polski stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań dla tradycyjnej bankowości. „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” to kolejny krok we współpracy ze środowiskiem start-upowym. Opis akceleracji, dostępne benefity dla młodych przedsiębiorców oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej PKO Banku Polskiego www.pkobp.pl/fintech.