mBank ogranicza finansowanie węgla i stawia na OZE

mBank ogranicza finansowanie energetyki węglowej i kopalni. Chce aktywniej wspierać projekty zmniejszające emisję CO2 i zwiększa zaangażowanie w zieloną energię. W ten sposób wpisuje się w międzynarodowy trend na rynkach finansowych oraz daje kolejny wyraz swojej odpowiedzialności społecznej.

W 2015 roku mBank przyjął „Strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku S.A.”. Środowisko naturalne jest jej istotnym aspektem. Aby je chronić bank wprowadził ograniczenia w relacjach z przedsiębiorcami, których działalność eksploatuje tereny cenne przyrodniczo. Dokument ten reguluje też kwestie elektrowni atomowych. Zgodnie z nim, mBank nie angażuje się w finansowanie inwestycji związanych z ich budową i rozwojem.

W 2019 roku mBank robi kolejny krok. Zmienia zasady kredytowania branży górniczej oraz energetyki węglowej. Od 1 kwietnia br. nie finansuje nowych kopalni węgla i bloków energetycznych opalanych węglem. Nie nawiązuje relacji z firmami, w których udział energii elektrycznej z tego surowca (liczony na podstawie pomiaru mocy wytwórczej) wynosi ponad 50 proc. Jednocześnie promuje rozwiązania związane z ochroną środowiska naturalnego. W szczególności poprzez finansowanie projektów zmniejszających emisję CO2 i zużycie węgla. W 2019 roku przeznaczył na ten cel ponad 1 mld zł.