mBank upraszcza wzory umów zawieranych z klientami

Bank zmienił kształt umowy o rachunek osobisty, kredyt gotówkowy i umowę dotyczącą zabezpieczonej linii kredytowej dla firm. Planuje sukcesywne upraszczanie formularzy do kolejnych produktów. Wszystko po to, by dokumenty były jeszcze bardziej czytelne i zrozumiałe dla klienta.

Dokumenty w odmienionej formie ułatwiają zrozumienie praw i obowiązków zarówno klienta, jak i banku. Zakres wszystkich zmienionych umów jest taki sam jak w poprzedniej ich wersji, jednak sposób prezentacji treści uległ rewolucyjnej zmianie. Najistotniejsze dla posiadacza rachunku czy przyszłego kredytobiorcy informacje zawarte są w czytelnych tabelach, które stanowią odpowiedź na najważniejsze pytania pojawiające się podczas zakładania konta czy zaciągania kredytu. W dokumentach nie ma też drobnego druku i niejasnych sformułowań, w tym odstraszających symboli zaczerpniętych z tekstów kodeksów prawa. Dodatkowo, dla ułatwienia zastosowano specjalne znaki graficzne.

– Wiemy, że część klientów nie czyta umów, dlatego chcemy to zmienić. Zależy nam na tym, aby klienci byli jak najbardziej świadomi i sprawnie poruszali się w sferze finansów osobistych, gdyż we współczesnym świecie jest to niezwykle ważna dziedzina. Chcemy być dla klientów partnerami w tym obszarze – mówi Paulina Gasińska, radca prawny, doradca zarządu w zakresie relacji z klientami.

Bank będzie sukcesywnie modyfikował dokumenty do kolejnych produktów.

Jakie są główne korzyści dla klienta z wprowadzenia nowych umów?

  • Wygoda: zapoznanie się z umową zajmuje kilka chwil, ponieważ jest krótka i przejrzysta;
  • Pełne zrozumienie: użyty w umowie język jest prosty, pojęcia bankowe są dodatkowo wyjaśnione;
  • Łatwość wyszukiwania informacji: dzięki nagłówkom i układowi tabelarycznemu łatwo wrócić do kwestii, z którą klient chce się dokładniej zapoznać;
  • Czytelność: poszczególne sekcje odpowiadają na konkretne pytania, nie zawierają „drobnego druku” i przypisów o skomplikowanym charakterze;
  • Skupienie się na najważniejszych zagadnieniach: dzięki logicznej strukturze tekstu oraz znakach graficznych, które wskazują szczególnie istotne kwestie;
  • Jasne określenie praw i obowiązków obu stron: nie trzeba doczytywać skomplikowanych reguł, są one zaznaczone w tekście.