Nowe technologie dla wszystkich

Orange - logo RGBOrange Polska stara się zapewnić równomierny dostęp do  technologii komunikacyjnych wszystkim grupom społecznym i działa aktywnie na rzecz włączenia grup potencjalnie wykluczonych w cyfrowy świat.  Już 150 salonów operatora zostało przystosowanych do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Usunięto w nich bariery architektoniczne, które mogły utrudniać  dostęp do salonu. Tam gdzie było to konieczne, zainstalowano  specjalne podjazdy, które umożliwiają wjazd osobom na wózkach. Specjalnie dla tych osób  przygotowano stanowiska z niskim biurkiem. Można w nich korzystać on-line z pomocy tłumacza migowego a pracownicy salonu pomagają w skonfigurowaniu urządzenia i uruchomieniu usług.

Osoby słabowidzące i niedowidzące, korzystające z usług Orange  mogą otrzymać faktury i inne dokumenty, np. umowę przygotowaną  w alfabecie Braille’a lub wydrukowaną powiększoną czcionką. W wybranych salonach zainstalowano pętle indukcyjne, które umożliwiają osobie korzystającej z aparatu słuchowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku.

W firmie działa specjalny zespół  ds. dostosowywania usług i salonów Orange Polska do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród działań podejmowanych przez operatora są prace,  dzięki którym strony internetowe www.orange.pl mają być  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wg. standardu WCAG 2.0. Infolinia dla klientów Orange Polska jest obsługiwana przez pracowników przeszkolonych ze standardów obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Dzwoniąc na infolinię możemy wybrać możliwość połączenia z konsultantem obsługującym osoby starsze  70+.

Orange Polska udziela 50 % zniżek  w comiesięcznych  opłatach abonamentowych telefonii stacjonarnej. Rabaty udzielane są osobom, których niepełnosprawność dotyczy mowy, słuchu lub wzroku. Aby otrzymać te zniżki, trzeba dostarczyć do operatora odpowiednie orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego Zespołu Orzekającego  o Stopniu Niepełnosprawności.

Firma prowadzi także zajęcia edukacyjne i inspirujące do korzystania z internetu dla seniorów. W wielu przypadkach, takie szkolenia są   pierwszym osobistym kontaktem  z siecią dla tych osób.

Firma ma w swej ofercie sprzęt i aplikacje dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Zainteresowani znajdą telefony (zarówno stacjonarne jak i komórkowe), które spełniają wszystkie ich wymagania.  Są proste w obsłudze, mają duże, podświetlone przyciski i czytelny wyświetlacz.  W ofercie znajdują się także takie, które są kompatybilne z aparatem słuchowym, informują o przychodzącym połączeniu za pomocą sygnału optycznego oraz słownie informują o numerze przychodzącym, umożliwiając identyfikację numeru dzwoniącej osoby. Mamy także nowoczesne smartofony, które poosiadają wiele specjalnych udogodnień dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wszechobecnie technologie cyfrowe niosą ze sobą wielką szansę na rozwój. Orange Polska stara się aby z jej dobrodziejstw mogli korzystać wszyscy, bez względu na wiek miejsce zamieszkania, status społeczny  czy niepełnosprawność.