Ogólnopolski projekt edukacyjny „Postaw na słońce”

Charakterystyka działania

Projekt „Postaw na słońce” ma charakter długoterminowego procesu nauczania, ukierunkowanego na utrwalenie przekazywanych treści. Przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz odnawialnych źródłach energii (OZE), a w szczególności o ogniwach fotowoltaicznych.

W ramach projektu odbywają się dwa niezależne konkursy dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych: badawczy i filmowy. Są one realizowane w formie międzyszkolnej rywalizacji, w której zespoły uczniowskie walczą o nagrody.

W konkursie badawczym młodzież zdobywa wiedzę w zakresie mikroinstalacji OZE
i przygotowuje projekty instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych oraz budynków szkolnych, a następnie dzieli się wiedzą ze społecznością lokalną. W konkursie filmowym zadaniem uczniów jest stworzenie filmu opowiadającego o odnawialnych źródłach energii, lokalnych instalacjach OZE lub tłumaczącego jak działają wybrane OZE.

Bardzo ważną częścią projektu jest upowszechnianie zdobytej przez młodzież wiedzy
w społecznościach lokalnych. W ten sposób osoby dorosłe, między innymi właściciele domów jednorodzinnych, dowiadują się o pozytywnym wpływie OZE na środowisko i budżet domowy. Zdobyta przez uczestników wiedza może zaowocować w przyszłości zwiększoną troską o środowisko, a u dorosłych odbiorców dodatkowo już teraz zmianą nawyków lub sposobu pozyskiwania energii dla potrzeb domów, które zamieszkują.

W ramach projektu zostały przygotowane kalkulatory, które pozwalają w prosty sposób obliczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną domów i szkół, poziom emisji CO2 oraz liczbę drzew potrzebnych do jego pochłonięcia, a także dobrać instalację fotowoltaiczną o mocy pozwalającej na pełne zaspokojenie wcześniej obliczonego zapotrzebowania. Te złożone narzędzia są dostępne nie tylko dla uczestników, ale dla każdej osoby zainteresowanej tą tematyką. Kalkulatory znajdują się na stronie projektu www.postawnaslonce.pl.

Projekt oprócz zwiększania wiedzy ekologicznej uczy młodzież skutecznego przekazywania zdobytej wiedzy dalej, samodzielnego, kreatywnego myślenia, działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników jak również innych środowisk. Udział
w projekcie opiera się na ścisłej współpracy między młodzieżą i nauczycielami-opiekunami, co korzystnie wpływa na ich relacje i przekłada się na lepszą skuteczność procesu edukacyjnego.

Okres realizacji działania, zasięg, grupa docelowa, efekty.

Ogólnopolski projekt „Postaw na słońce” jest realizowany nieprzerwanie od 2014 roku.
W listopadzie 2020 roku rozpoczęła się VII edycja projektu.

Grupę docelową stanowią uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. Za pośrednictwem uczniów projekt dociera również do społeczności lokalnych.

Dotychczas w projekcie wzięło udział blisko 10 000 uczniów i nauczycieli z przeszło 1 600 zespołów szkolnych. W rezultacie ich pracy powstało 1 700 projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i budynków szkolnych oraz 270 filmów promujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto uczniowie zorganizowali niemal 200 konferencji lokalnych, na których gościło ponad 11 000 osób.