Oszczędzaj na emeryturę dzięki inwestycjom w akcje i fundusze ETF notowane na wiodących giełdach europejskich

mBank wprowadził nową ofertę bezpłatnych kont IKE eMakler i IKZE eMakler. Dzięki niej osoby inwestujące samodzielnie mogą oszczędzać na emeryturę lokując kapitał w notowanych na GPW akcjach, obligacjach, a także w akcjach notowanych na czterech wiodących giełdach zagranicznych i funduszach ETF z Londynu oraz Frankfurtu. W ten sposób mogą nie tylko wziąć sprawę przyszłej emerytury w swoje ręce, ale też skorzystać ze zwolnień i odpisów podatkowych.

Konta IKE eMakler i IKZE eMakler jako jedyne w Polsce oferują możliwość inwestowania w instrumenty finansowe dostępne na giełdach zagranicznych: na amerykańskich NYSE i NASDAQ, na brytyjskiej London Stock Exchange i na niemieckiej Deutsche Boerse. Dzięki temu inwestorzy mogą zarabiać na zmianach cen akcji takich tuzów jak Apple, Google, Facebook, BP, Bayer, Henkel, BMW, Volkswagen i wielu innych. Dostęp do wiodących na świecie giełd pozwala klientom mBanku korzystać ze zwyżek cen akcji, które często pojawiają się na nich nawet gdy na GPW panuje stagnacja. Dodatkowe możliwości dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego daje zaangażowanie w notowane na giełdzie fundusze ETF (ang. exchange traded funds), odwzorowujące notowania całych indeksów giełdowych. Oprócz niższej zmienności cen oferują one także znacznie niższe koszty transakcyjne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne (TFI).

Zyski wypracowane na obydwu nowych rachunkach eMakler są zwolnione z „podatku Belki”. W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) zwolnione z opodatkowania są także odsetki od obligacji i dywidendy spółek notowanych na GPW. Z kolei Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwala osiągnąć korzyści podatkowe już dziś, obniżając podatek dochodowy za 2019 r. nawet o 1829 zł.

mBank nie pobiera opłat ani za otwarcie, ani za prowadzenie rachunków emerytalnych eMakler. Klienci mają do nich prosty i nieograniczony dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub serwisu transakcyjnego online. Mogą też korzystać z analiz i rekomendacji przygotowywanych przez zespół mBanku.

Ofertę emerytalną mBanku uzupełnia propozycja dla klientów korporacyjnych. Mogą oni skorzystać z pracowniczych planów kapitałowych oferowanych przez mBank we współpracy z AXA TFI.