Otwartość w bankowości

Alior Bank, który jeszcze 10 lat temu był startupem, dziś nieustannie umacnia swoją pozycję jako lider innowacyjności i zaprasza startupy do tworzenia nowych standardów w bankowości. Aktywnie uczestniczy też w startupowych wydarzeniach, dzieli się wiedzą, organizuje hackatony, rozwija rozwiązania w programie akceleracyjnym, a nawet inwestuje w obiecujące spółki. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie rozwoju myśli innowacyjnej i znalezienie przełomowych rozwiązań, które mają szansę zmienić oblicze polskiej bankowości.

– Nowe technologie zmieniają zachowanie klienta. Zyskuje on szerszą perspektywę i dostęp do wielu alternatyw, również w obszarze produktów finansowych. Chcąc więc być tam, gdzie jest klient, tworzymy nowe podmioty i rozwiązania w sektorach rynku o największym potencjale wzrostu. Możemy to osiągnąć dzięki kulturze zwinnego działania, wieloletniemu doświadczeniu we współpracy ze startupami oraz potrzebie nieustannego rozwoju – powiedział Daniel Daszkiewicz, Dyrektor Departamentu FinTech.

Partnerstwa, które inspirują rozwój

Budowanie spin-off’ów, wspólne kreowanie nowych produktów, inwestycje – wachlarz współpracy z Alior Bankiem jest niezwykle szeroki. Przykładem wdrożenia we współpracy z fintechem jest Dronn – bot oparty na sztucznej inteligencji, analizie mowy i biometrii, który rozpoznaje i syntezuje mowę. Jego sprawność rośnie z każdym rokiem, dzięki czemu z powodzeniem wykorzystywany jest dziś w wielu procesach operacyjnych i w sprzedaży. Efektem pracy spin-offu jest Bancovo – niezależny integrator ofert kredytowych, który tak jak w innych branżach Booking.com czy UberEats,  oferuje platformę dla usług finansowych. Dzięki niemu klient może bowiem z łatwością porównać produkty różnych dostawców i dokonać zakupu w jednym miejscu.

Poza projektami zrealizowanymi i wdrożonymi wspólnie ze startupami, Alior Bank udostępnił młodym przedsiębiorcom portal Zafirmowani.pl, jak również był partnerem merytorycznym pierwszej edycji programu akceleracyjnego Scale Up „Huge Thing powered by Alior Bank”, podczas którego mentorzy banku pomogli w akceleracji 20 startupów.

 Łowcy unikalnych rozwiązań

 Obecnie Alior Bank rozwija własny program akceleracyjny RBL_START, którego pierwsza edycja upłynęła pod hasłem trendów w nowych technologiach, ze szczególnym naciskiem na open banking, blockchain i roboadvisory. Mentorzy oraz eksperci zakwalifikowali do akceleratora 8 startupów spośród blisko 100 zgłoszonych firm z całego świata.

Podczas trzymiesięcznej akceleracji uczestnicy programu wzięli udział m.in. w licznych warsztatach, badaniach z klientami, sesjach networkingowych czy wyjeździe do Londynu. Wszystkie te aktywności miały na celu dostarczenie startupom niezbędnej wiedzy i umożliwienie weryfikacji jej w praktyce, nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, a przede wszystkim rozwinięcie projektów zgodnie z wymaganiami banku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem planu i harmonogramu wdrożenia pilotażowych projektów z wybranymi startupami.

Poszukiwania przełomowych rozwiązań nie ograniczają się jednak tylko do akceleratora. Eksperci banku nawiązują wiele partnerstw w Polsce i za granicą, które pozwalają globalnie szukać rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby biznesowe, a startupy z największym potencjałem mogą liczyć na pozyskanie finansowania.

W Departamencie FinTech pracuje specjalny zespół odpowiedzialny za wdrażanie strategii otwartej bankowości. Do jego zadań należało m.in. udostępnienie startupom biorącym udział w programie RBL_START środowiska testowego Alior Bank Developer, które pozwala na integrację rozwiązań z API Alior Banku w bezpieczny sposób. Warto dodać, że Alior Bank jest obecnie jedną z 8 instytucji, które zostały wytypowane przez KNF do roli operatora piaskownicy regulacyjnej. O ile jednak pierwsze testy tego środowiska ruszą w 2019 roku, to uczestnicy RBL_START mogli już w drugiej połowie 2018 roku sprawdzać kompatybilność swoich rozwiązań z technologią banku.