PKO Bank Polski wspiera budowę e-administracji

Bank włączył się w rządowy projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest wypracowanie szybkiego i łatwego dostępu do usług e-administracji. Jako pierwszy umożliwił klientom korzystającym z bankowości elektronicznej złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS czy Profilu Zaufanego (eGO).

ipko_02Od kwietnia 2016 wszyscy klienci banku posiadający dostęp do serwisu internetowego iPKO oraz Inteligo, mogą składać wnioski o świadczenia z programu 500+ w wersji elektronicznej. Umożliwiło to porozumienie zawarte z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wygodny tryb przesyłania wniosku, możliwość uniknięcia kolejek w urzędach spowodował, że użytkownicy serwisów chętnie korzystają z takiej możliwości. Wypełniony wniosek przesyłany jest do systemu administracji publicznej emp@tia, następnie kierowany przez bank właściwego organu w gminie. Do tej pory (koniec 2016) złożyli 174,3 tys. wniosków.

Przez bank do ZUS

Na mocy porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych od maja ubiegłego roku klienci banku mogą korzystać z e-usług ZUS. Platforma umożliwia całodobowy wgląd do konta ZUS. Pozwala bez wychodzenia z domu, przez internet, załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W zależności od statusu profilu klienta (ubezpieczonego, płatnika bądź świadczeniobiorcy) można sprawdzić m.in. stan konta w ZUS, zweryfikować informacje dotyczące ubezpieczeń, składek, wysokości wypłacanych zasiłków. Można też śledzić stan załatwianych spraw i otrzymywać powiadomienia.

Klient, który chce założyć profil przez serwis transakcyjny po wejściu w odpowiednią zakładkę w menu serwisu musi jedynie potwierdzić wyświetlające się na ekranie dane. Dane te przesyłane są do ZUS i w ciągu kilku sekund zweryfikowane. Po tym klient jest automatycznie przekierowany do właśnie utworzonego konta na PUE ZUS.

Urząd przez internet

Efektem prac Ministerstwa Cyfryzacji, COI oraz banku w upowszechnianiu usług e-administracji jest możliwość założenia przez bankowy serwis transakcyjny Profilu Zaufanego (eGO) – elektronicznego podpisu potwierdzającego tożsamość w systemach elektronicznej e-administracji. Jest on przepustką do załatwiania urzędowych spraw przez internet, pozwala logować się do e-urzędów i składać podpis elektroniczny na pismach urzędowych.  Dzięki czemu klienci indywidualni, ale także przedsiębiorcy mogą korzystać z jego usług bez konieczności wychodzenia z domu czy biura. Profil Zaufany (eGO) umożliwia dostęp m.in. do serwisów ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl i regionalnych platform e-administracji. Dzięki niemu można, między innymi zamówić kartę EKUZ, złożyć wniosek o dowód lub prawo jazdy, zawiadomić o zbyciu pojazdu, uzyskać odpisy aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu, czy zarejestrować działalność gospodarczą. Można też swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji serwisu PUE ZUS, szybko uzyskać zaświadczenie o niekaralności czy indywidualną interpretację podatkową. Od startu usługi w połowie października ubiegłego roku Profil Zaufany (eGO) założyło 50 tys. klientów.

Aby uzyskać dostęp do e-administracji wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo i wybrać zakładkę e-urząd, sprawdzić poprawność swoich danych oraz nadać login potrzebny do korzystania z Profilu Zaufanego (eGO). Całą operację potwierdza się kodem z narzędzia autoryzacji, wiadomość  z potwierdzeniem założenia Profilu Zaufanego (eGO) wysyłana jest na podany adres email.  Cały proces jest wygodny, szybki i bezpieczny.