PKO Bank Polski wzorowy pracodawca w czasie pandemii

PKO Bank Polski, jeden z największych pracodawców w kraju, natychmiast zareagował na informacje o pandemii Covid-19, wprowadzając zarządzanie kryzysowe i koncentrując się na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa swoim pracownikom. Działania zmierzały do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i funkcjonowania. Bank na bieżąco reagował na pojawiające się doniesienia, potrzeby i zmieniającą się sytuację epidemiczną.

Bezpieczna praca 

Już na początku pandemii bank zapewnił swoim pracownikom środki ochronne, zabezpieczył stanowiska doradców specjalnymi osłonami, zapewnił dezynfekcję oddziałów oraz wyposażył je w ulotki informacyjne i materiały edukacyjne dla klientów dotyczące bezpiecznych zachowań.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i w celu zapewnienia im większego komfortu, bank umożliwił pracę elastyczną – w trybie zdalnym, stacjonarnym i rotacyjnym z zachowaniem bezpieczeństwa. Specjalnej ochronie poddał pracowników szczególnie zagrożonych ze względów zdrowotnych. Spopularyzowane zostały narzędzia komunikacji zdalnej, w tym komunikatory, rozmowy wideo, czy platformy e-learningowe. W ciągu dwóch dni niemal połowa pracowników centrali banku, dysponując odpowiednimi narzędziami, przeszła na pracę w trybie home office. W szczytowych momentach w formule pracy zdalnej oraz rotacyjnej pracowało aż 11 tys. osób. Do dyspozycji dziesiątek pracowników, którzy wykonywali zadania w biurach i oddziałach, bank przekazał samochody służbowe do dojazdów do pracy, zapewnił też bezpłatne miejsca parkingowe.

Kilka tygodni po wprowadzeniu pracy zdalnej zrealizowano wśród pracowników banku badanie puls check „Praca zdalna – Twoje doświadczenia”. Wyniki pokazały, że blisko 90% z nich uznało home office za równie efektywny, jak pracę stacjonarną.

Generalnie pracownicy banku szybko zaadaptowali się do nowych warunków pracy. Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa pozwolił im angażować się w działania pomocowe na rzecz innych grup społecznych, w tym klientów.

Edukacja i zdrowie

W pierwszej fali pandemii nasilał się stres związany z zagrożeniem, dlatego pracodawca zadbał o regularną i kompleksową komunikację z pracownikami. Istotne było, by na bieżąco informować o sytuacji  związanej z pandemią w firmie i w kraju. Celem było dotarcie do wszystkich pracowników z pełną, rzeczową i aktualną informacją. Uruchomiona została kampania dotycząca pandemii. Na wewnętrznym portalu pojawiła się specjalna zakładka dotycząca koronawirusa i pracy zdalnej, gdzie znajdowały się najważniejsze wiadomości, wskazówki porady, a także instrukcje dotyczące obsługi dedykowanych narzędzi. Przedstawiano dobre praktyki i wskazówki dotyczące organizacji pracy. Informowano o decyzjach, planach, procedurach bezpieczeństwa i wprowadzanych udogodnieniach. Wszystkie komunikaty wychodziły z jednego zaufanego źródła. Tygodniowo pracownicy otrzymywali kilka pakietów bieżących wiadomości. Wątpliwości mogli zgłaszać korzystając ze specjalnie uruchomionej skrzynki e‑mail. W pierwszej połowie 2020 roku udzielono ponad tysiąca odpowiedzi na przychodzące zapytania. Akcja informacyjna na temat ostrożności i bezpiecznych zachowań wymaganych w czasie pandemii była prowadzona w całym banku na wszystkich dostępnych nośnikach.

Bank zadbał również o to aby pracownicy mieli stały dostęp do porad i konsultacji lekarskich z psychologicznymi włącznie. Model opieki medycznej dostosowany został do zasad lockdownu. Aby minimalizować ryzyko zachorowań, setkom pracowników zapewniono dostęp do szczepień przeciw grypie.

Funkcjonowanie w czasie pandemii

Najcenniejszym kapitałem PKO Banku Polskiego są jego pracownicy. W czasie pandemii bank otoczył ich szczególną troską czuwając nad ich bezpieczeństwem, oferując wsparcie i czas na odnalezienie się w nowych warunkach i zadaniach.

Prowadząc kampanię informacyjną, zapewniając dostęp do aktualnych wiadomości, reagując na zgłaszane przez pracowników wątpliwości, a nawet zapewniając wsparcie psychologiczne, bank stabilizował sytuację ograniczając napięcia związane z zagrożeniem wśród pracowników.

Również zaangażowanie banku w walkę ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii oraz trafność decyzji podejmowanych w tym zakresie, wzmacnia wśród pracowników poczucie bezpieczeństwa a także utrwala identyfikację z pracodawcą.

Pandemia znacznie przyspieszyła plany banku w zakresie digitalizacji procesów, co wpłynęło na generalną zmianę modelu pracy – w dużo większym stopniu wykorzystującym tryb zdalny i rotacyjny. Obecnie prowadzone są projekty, reorganizujące system pracy, np. wprowadzanie systemu hot desków, który w wielu lokalizacjach pozwoli optymalizować powierzchnię biurową.