„Pomaganie przez zbliżanie” – akcja charytatywna na rzecz wychowanków Domów Dziecka opuszczających placówki

PKO Bank Polski łączy realizację celów biznesowych z działaniami na rzecz społeczeństwa. Bank realizuje wiele inicjatyw prospołecznych i do udziału w nich zachęca także klientów, podsuwając im gotowe rozwiązania, z których w prosty sposób mogą skorzystać, aby wspierać szczytne cele.

Z udziałem, zarówno pracowników banku, jak i jego klientów realizowano akcję „Pomaganie przez zbliżanie”. Jej celem była pomoc wychowankom domów dziecka wchodzącym w dorosłość i opuszczających placówki. Wystarczyło zarejestrować się na dedykowanej stronie www.pkobp.pl/milionzblizen i płacić zbliżeniowo telefonem z wykorzystaniem aplikacji IKO lub smartwatchem za pomocą aplikacji Apple Pay czy Garmin Pay, a PKO Bank Polski za każdą taką płatność przekazywał 0,50 zł. na cel akcji. Osoby, które włączyły się w akcję dokonując płatności zbliżeniowych nie ponosiły żadnych dodatkowych kosztów.

Akcja była podzielona na etapy – pierwszy polegał na gromadzeniu wpłat na cel akcji, w kolejnym – wybierano konkretnych beneficjentów. W efekcie, PKO Bank Polski przekazał 500 tys. zł na wsparcie wychowanków domów dziecka rozpoczynających samodzielne życie poza placówką wychowawczą. Z tych środków w 2019 roku Fundacja PKO Banku Polskiego przygotowała wyprawki dopasowane do indywidualnych potrzeb pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Wsparcie otrzymało w sumie aż 128 osób w całej Polsce.  Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwało 52 zaangażowanych wolontariuszy – pracowników PKO Banku Polskiego, którzy nie tylko bezpośrednio kontaktowali się z każdym beneficjentem akcji, ale też pomagali im w kwestiach formalnych, jak wypełnienie odpowiednich dokumentów na potrzeby akcji.

Od 2017 roku Fundacja PKO Banku Polskiego realizuje projekt aktywizacji zawodowej byłych wychowanków Domów Dziecka pod hasłem: „Busola na start”. Bank umożliwia odbycie praktyk i staży w banku z możliwością uzyskania stałego zatrudnienia. Opiekunowie merytoryczni (pracownicy banku) dbają o rozwój zawodowy młodych osób, ale także są opiekunami/mentorami w procesie zdobywania umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Każdy z opiekunów jest jednocześnie wolontariuszem PKO Banku Polskiego. Do końca 2019 roku Fundacja udzieliła wsparcia ponad 22 osobom uczestniczącym w projekcie.