Powołanie CSO i Sustability Council

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) ONZ zawarte w Agendzie 2030 to dla BNP Paribas rodzaj drogowskazu. Idee zawarte w 17 punktach tego dokumentu definiują czym w jest nasza wspólna, globalna  odpowiedzialność. Bank skupiając się w swojej działalności na aspektach środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego (E – environmental, S – social, G – governance) oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w 2020 r. powołał decyzją Zarządu funkcję Chief Sustainablity Officera i kolejno Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Na czele Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, jako Chief Sustainability Officer (CSO), stanął Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający, odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Skarbu.

Zadaniem Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju jest łączenie różnych kompetencji i przedsięwzięć obok już obowiązujących struktur. Rada będzie odpowiadać za to, aby cele strategiczne związane z realizacją Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju były rozumiane i współdzielone we wszystkich obszarach działalności banku oraz wśród naszych Klientów, również dzięki rozwojowi produktów i usług bankowych. Do jej głównych obowiązków należy definiowanie oraz monitorowanie Strategii ESG, nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych oraz łączenie inicjatyw podejmowanych w różnych obszarach działalności. Bardzo ważne jest także to, że Rada składa się z kluczowych dla realizacji celu obszarów, jest interdyscyplinarna i przenikająca całą naszą organizację.

W skład Rady wchodzi 16 przedstawicieli kluczowych obszarów banku oraz linii biznesowych. Na pierwszym posiedzeniu w grudniu 2020 r. członkowie Rady m.in. potwierdzili podstawowe cele i ambicje banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zdecydowali o powołaniu grupy Sustainability Officerów, którzy w poszczególnych obszarach banku będą koordynować i wdrażać działania składające się na realizację strategii ESG.

Agenda 2030 i ogłoszone cele zrównoważonego rozwoju to dla nas rodzaj drogowskazu. Zawarte w nich idee definiują, czym w XXI wieku jest nasza wspólna, globalna odpowiedzialność. Traktujemy te wyzwania priorytetowo i chcemy na nie odpowiadać. Jest to zgodne z celami strategicznymi i ambicjami Grupy BNP Paribas, ale także z oczekiwaniami naszych Klientów i partnerów. Powołanie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju to kolejny element naszych działań. Skupiamy się na aspektach środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego, by jeszcze efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju – mówi Jarosław Rot, Chief Sustainability Officer.

Odpowiedzialność banku wiąże się przede wszystkim z finansowaniem rozwoju gospodarki. Chcemy robić to w sposób etyczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju o to zadba. Zależy nam na zacieśnianiu współpracy wewnętrznej wokół idei zrównoważonego wzrostu, łatwiejszej wymianie wiedzy i decydowaniu w kluczowych kwestiach. Dzięki nowym kompetencjom będziemy dalej umacniać pozycję lidera w obszarze ESG i zrównoważonego wzrostu – dodaje.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska
Poprzedni artykułNAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA & NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA
Następny artykułPomagaMY z GNB