Program Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju).

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy zobowiązania:

  • Wsparcie Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne,
  • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne,
  • Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska.

Program Bank Zielonych Zmian agreguje wszystkie działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych. Składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług.

Zielone finansowanie

Łączna wartość kredytów udzielonych przez Bank BNP Paribas w ramach „zielonego finansowania” przekroczyła 1,5 mld zł (dane na koniec 09.2020 r.). Ponad 1 mld zł to przyrost w ciągu ostatnich trzech lat, a 461 mln zł – w 2020 r. Według analityków banku, same prosumenckie instalacje fotowoltaiczne pozwoliły uniknąć zużycia 43 tys. ton węgla, co oznacza redukcję emisji CO2 o ok. 86 tys. ton. To tyle, ile co roku pochłania prawie 4 miliony dorosłych drzew.

Bank BNP Paribas ma długą tradycję finansowania zielonych inwestycji. Jedną z pierwszych większych inicjatyw w tym zakresie była umowa z EBOR na Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce zawarta w 2011 roku. Prawdziwe przyspieszenie w tym obszarze nastąpiło jednak w latach 2018-19. Wtedy bank znacząco rozbudował własny know-how, m.in. zatrudniając inżynierów, którzy wspierają Klientów banku w transformacji energetycznej.

W tym samym czasie, szczególny nacisk w rozwoju oferty położono również na fotowoltaikę dla Klientów indywidualnych. Zwiększenie finansowania w tym zakresie to efekt m.in. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach unijnego programu LIFE i inicjatywy PF4EE – wspólnego instrumentu finansowego EBI i Komisji Europejskiej, mającego na celu wsparcie kredytowania projektów na rzecz efektywności energetycznej przez instytucje finansowe. Innym bardzo ważnym porozumieniem pomiędzy EBI a bankiem są umowy dotyczące uczestnictwa w inicjatywach ELENA w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki nim Bank BNP Paribas pozyskał pieniądze na stworzenie programu finansowania efektywności energetycznej, skierowanego do wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Jego beneficjenci otrzymują kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo niezbędne do przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej oraz preferencyjne warunki finansowania.

Klienci Banku BNP Paribas, którzy ubiegają się o kredyt hipoteczny na sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości, w ramach oferty tzw. Zielonej Hipoteki, mogą skorzystać z obniżonej marży. Dzięki współpracy banku z firmą deweloperską Yareal, Klienci obu firm mogą w obniżonej cenie, przy minimum formalności, zyskać finansowanie na zakup przyjaznego dla środowiska mieszkania z certyfikatem BREAM.

Bank BNP Paribas zawarł także partnerstwo z Polskim Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), wystawcą certyfikatu Zielony Dom. W ramach programów Zielony Dom i Zielona Hipoteka partnerzy współpracują na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkalnego w Polsce. Certyfikat Zielony Dom jest honorowany przez bank przy udzielaniu kredytu o obniżonej marży.

Eko-usprawnienia w funkcjonowaniu organizacji

Bank BNP Paribas intensywnie działa na rzecz ograniczania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne. W tym celu wdraża wiele eko-usprawnień, m.in. w październiku 2020 r. podpisał umowę z firmą Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót), na podstawie której 100 proc. energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych. Dzięki temu Bank BNP Paribas znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

Bank BNP Paribas wprowadził podpis elektroniczny Autenti w swoich oddziałach, usprawniając kolejne procesy. Od lipca 2020 r. Klienci banku mogą na własnym smartfonie potwierdzać wpłaty i wypłaty gotówki. Od sierpnia nowi Klienci mogą podpisać umowę z bankiem bez używania papieru. Bank coraz szerzej stosuje e-podpis w działaniach wewnętrznych. Z wykorzystaniem krótkoterminowych podpisów kwalifikowanych wydawanych przez Autenti, zdalnie podpisywane są umowy B2B z kontraktorami. To rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale również bardziej przyjazne dla środowiska. W ciągu dwunastu miesięcy e-podpis był wdrażany w kolejnych obszarach funkcjonowania banku, co przełożyło się na ponad 287 tys. dokumentów podpisanych bez użycia papieru we wszystkich obszarach organizacji.

Od stycznia 2021 r. Bank BNP Paribas w korespondencji masowej wykorzystuje papier ekologiczny. Dotychczasowe materiały będą używane tylko do wyczerpania zapasów. Nowy papier i koperty stosowane przy dużych wysyłkach są wykonane z certyfikowanego papieru pochodzącego w 100 proc. z recyklingu.

Promowanie eko-postaw

W kwietniu 2020 roku Bank BNP Paribas ruszył z drugą edycją kampanii edukacyjnej w ramach programu Bank Zielonych Zmian. Tym razem Bank porusza temat odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego stylu życia. Pierwsza edycja programu, zainaugurowanego rok wcześniej, okazała się sukcesem zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jedna czwarta pracowników zaangażowała się w program, a efekty zmian widać w codziennym funkcjonowaniu banku i w jego ofercie.

W 2019 roku, podążając za eko-zaangażowaniem pracowników, bank przygotował kampanię „Zmiany klimatu kosztują”, w ramach której nie tylko edukował na temat zmian klimatu, ale także podjął się stworzenia Wielkich Ogrodów Tlenowych, które sadzi na nieużytkach, by oczyszczać powietrze wokół nas.  Rok 2020 był wyjątkowo „zielony”. Dzięki zaangażowaniu swoich Klientów i partnerów, bank przyczynił się do posadzenia łącznie ponad 60 000 drzew – od gatunków rodzimych po drzewa tlenowe o wyjątkowych zdolnościach produkcji tlenu.

Troskę o środowisko naturalne Bank BNP Paribas stara się krzewić wśród Klientów i partnerów. Bank rozpoczął eko cykl podcastów, których można słuchać na specjalnie dedykowanej stronie talks-bnpparibas.pl oraz w serwisie Spotify na kanale BNP Paribas Talks: spotify.com.

Partnerstwa na rzecz klimatu

Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 roku bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Jest też partnerem programu „Climate Positive” United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa bank wspiera działania Global Compact mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Bierze także udział w dorocznej publikacji Yearbook w której prezentuje działania banku oraz nakłania konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu. Bank współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa oraz jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. W 2020 roku o raz drugi dołączył  do programu eksperckiego Climate Leadership oraz aktywnie wspiera kampanię Zielona Wstążka #dlaplanety.

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” Warszawy. Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, wsparł inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 roku podczas SDG Summit w Brukseli.

W 2020 roku Bank BNP Paribas przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Bank BNP Paribas jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 firm w ramach CFA.

Bank nawiązał także współpracę z Koalicją na rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO.

Bank BNP Paribas działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Eksperci Banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych oraz promują zrównoważone podejście do finansowania inwestycji. Eksperci banku regularnie uczestniczą m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, Europejskim Kongresie Finansowym czy Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Bank BNP Paribas Polska w 2020 roku był głównym sponsorem trzeciej edycji Kraków Green Festival, który odbył się w sierpniu ubiegłego roku. KGFF to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który gromadzi najlepsze produkcje ze świata. Ideą wydarzenia jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące, o których wartość merytoryczną dba UN Global Compact Network Poland.

Docenienie przez międzynarodowe gremia

W maju niezależna brytyjska organizacja pozarządowa ShareAction uznała BNP Paribas za najlepszy bank europejski pod względem wkładu w zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Drugi raz znaleźliśmy się w czołówce banków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

W badaniu ShareAction 2020 Grupa BNP Paribas zajęła pierwsze miejsce z ogólną oceną 63,2%, w porównaniu ze średnią 39,9% dla wszystkich banków. Bank BNP Paribas jest jednym z dwóch, które uzyskały wynik powyżej 60%. Grupa osiągnęła najlepsze wyniki (od 75% do 100%) za dialog z interesariuszami i ogólną strategię działania w dziedzinie klimatu. Bank BNP Paribas wyróżnia się także pod względem szerokiego zakresu polityk sektorowych i wiodącej pozycji w zakresie oferowanych produktów oraz usług „ekologicznych”.