“Prowadzisz? Odłóż telefon”

W ramach działań prewencyjnych PZU analizuje dane własne oraz raporty policyjne dotyczące ilości, przyczyn oraz okoliczności powstawania wypadków. Szacunki pokazują, że co 4 wypadek na polskich drogach może być spowodowany użyciem telefonu komórkowego.

Zarówno kierowcy w trakcie prowadzenia samochodu, jak i piesi podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych coraz częściej skupiają swój wzrok na ekranie telefonu, przez co ich uwaga jest rozproszona. PZU uruchomił wielonośnikową kampanię społeczną “Prowadzisz? Odłóż telefon”, która miała na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego zagrożenia związanego z rozproszeniem uwagi, której przyczyną jest korzystanie z telefonu komórkowego. PZU zakłada szeroki zakres oraz formułę kampanii przy wykorzystaniu różnorodnych nośników.

Okres realizacji działania: 16.09.2019 – 06.10.2019 r.

Zasięg: Kontakt z kampanią przynajmniej raz miało 6 milionów unikalnych odbiorców.

Kampania zakładała masowe dotarcie do wszystkich grup uczestników ruchu drogowego, tj. kierowców, pieszych, użytkowników pojazdów jednośladowych (rowerów, hulajnóg). Ponieważ problem jest powszechny i aktualny PZU dostrzega potrzebę kontynuacji działań, zwłaszcza w odniesieniu do młodszej grupy użytkowników telefonów. Założeniem kampanii był wpływ na poziom świadomości na temat zagrożenia związanego z uwagą rozproszoną. Dlatego założono pomiar efektywności działań poprzez przeprowadzenie badania porównawczego poziomu świadomości przed i po kampanii na tym samym, wybranym targecie. Dodatkowo założono przygotowanie raportu po przeprowadzeniu kampanii, który składał się z analizy wyników przeprowadzonych badań na temat zjawiska jazdy rozproszonej w szerszym kontekście (m.in. w oparciu o dodatkowe dane Policji, CBOS, ITS).