Przyszłość bez plastiku

Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska

2019 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla Credit Agricole Bank Polska. Osiągnęliśmy rekordowy w historii banku przyrost nowych kont osobistych i największą od lat sumę salda na rachunkach bieżących. Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na dobre wyniki finansowe, co dowodzi, że polski rynek ma wciąż bardzo duży potencjał, a Credit Agricole dobrze potrafi go wykorzystywać.

W kolejnych latach nadal będziemy skupiać się na codziennym służeniu naszym klientom i społeczeństwu – bo taki jest nasz sens istnienia (raison d’ȇtre). Chcemy być najlepszym bankiem w relacjach z klientami, w pełni cyfrowym i innowacyjnym, który klienci chętnie polecają swoim bliskim i znajomym. Chcemy być także doskonałym miejscem pracy, które angażuje swoich pracowników i daje im najlepsze możliwości rozwoju.

Jednym z kluczowych założeń naszej strategii, jest ekologiczne i społeczne zaangażowanie. Symbolem tego podejścia jest nasza nowa główna siedziba, która od grudnia mieści się w pięknym, ekologicznym biurowcu w centrum Wrocławia. Przeprowadzka pozwoliła nam wprowadzić nowy styl działania – więcej pracy zespołowej i lepsza synergia z pozostałymi spółkami grupy Credit Agricole. Nowa siedziba to także o 15 proc. mniejsza emisja CO2, oszczędność energii elektrycznej, skuteczniejszy system sortowania odpadów i mniej hałasu.

Intensywnie rozwijamy również ofertę „zielonej bankowości” i wspieramy naszych klientów w korzystaniu ze środowiska w świadomy i odpowiedzialny sposób. Jako część Grupy Credit Agricole – jednej z największych instytucji finansowych na świecie – mamy w tym obszarze sporo możliwości i chcemy je wykorzystać dla wspólnego dobra. Dlatego dołączyliśmy do międzynarodowego projektu Plastic Odyssey, który polega na edukowaniu lokalnych społeczności w Afryce, Ameryce Południowej i Azji, że plastikowe odpady można przetwarzać i ponownie wykorzystywać i nie trzeba wyrzucać ich do oceanu.

Równocześnie z plastikiem walczymy także lokalnie, w Polsce. Przede wszystkim przyjęliśmy zobowiązanie, że do 2022 r. wyeliminujemy w naszym banku wszystkie plastikowe przedmioty jednorazowego użytku. W ramach kampanii prowadzonej pod hasłem #mniejplastiku włączyliśmy się do akcji Bałtycka Odyseja i sprzątamy plaże na całym polskim odcinku wybrzeża Morza Bałtyckiego.

W planach mamy także sprzątanie rzek oraz akcje edukacyjne dla całych rodzin. Szczegóły można znaleźć na stronie www.mniejplastiku.pl a także w naszych placówkach. Zachęcam również do słuchania naszych edukacyjnych podcastów, dostępnych we wszystkich serwisach streamingowych pod nazwą #mniejplastiku.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspierania naszych inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że suma małych działań może dawać wielkie efekty.