PZU liderem innowacyjnych rozwiązań w obsłudze szkód uprawowych

Intensywnie wchodzimy w nową technologię opartą na wykorzystaniu dronów i obróbce materiałów wizualnych. Docelowo z ich użyciem będziemy pozyskiwać dokumentację fotograficzną i video ze szkód majątkowych, która poprzez generowanie modeli 3D umożliwi szerszą analizę miejsca oraz przedmiotu szkody. Będzie to duży krok na drodze dalszej optymalizacji procesów ustalania przyczyn i zakresów szkód, zwłaszcza katastroficznych lub dużych rozmiarów, między innymi na obiektach budowlanych, przemysłowych i liniach energetycznych.

Nasi pracownicy zdobywają świadectwa kwalifikacji operatora drona – UAVO, wystawiane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Aktualnie szkolimy się na rozbudowanych symulatorach i dronie treningowym, aby wkrótce wykonywać misje lotnicze na profesjonalnych urządzeniach wyposażonych w kamery foto/video z podczerwienią na pokładzie.

Technologia 3D to już bliska przyszłość w efektywnej obróbce dokumentacji zbieranej na miejscu szkody. Wykorzystując ją zapewnimy sobie i naszym klientom obiektywny obraz miejsca i przedmiotu szkody. Wcześniej analizowaliśmy możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych w procesach obsługi szkód w uprawach rolnych. Na wiosnę 2016 roku przeprowadziliśmy w tym zakresie pierwsze testy. Wyniki okazały się na tyle dobre, że w zeszłym roku wdrożyliśmy metodę teledetekcji do praktycznej obsługi szkód ze skutków złego przezimowania. Teledetekcja to sposób pozyskiwania informacji o obiektach lub obszarach z odległości, najczęściej z wykorzystaniem czujników, które są umieszczane na samolotach lub satelitach i umożliwiają pomiar promieniowania emitowanego i odbitego.

W rolnictwie szczególnie popularną i sprawdzoną metodą jest wykorzystanie znormalizowanego różnicowego współczynnika wegetacji (NDVI, ang. Normalized Difference Vegetation Index). Polega on na wykorzystywaniu pomiaru światła odbitego w paśmie bliskiej podczerwieni oraz jego absorpcji w kanale czerwonym. Współczynnik NDVI koreluje z procesami biologicznymi zachodzącymi w roślinie, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić jej stan rozwojowy i kondycję. Jest to obecnie powszechnie wykorzystywane np. w prognozowaniu plonów. Natomiast obsługa szkód spowodowanych skutkami złego przezimowania polega na określeniu czy na uszkodzonej plantacji znajduje się minimalna obsada roślin, gwarantująca plonowanie na ekonomicznie uzasadnionym poziomie.

Główną zaletą metod teledetekcyjnych jest pozyskiwanie danych dla całej powierzchni ubezpieczonej działki. Daje to obiektywny obraz szkód oraz pozwala zagregować dane niezbędne do wyliczenia odszkodowania w krótkim czasie i z dużej powierzchni.Udoskonalamy tę metodologię i planujemy wykorzystanie jej na szerszą skalę w obsłudze szkód uprawowych. W 2019 roku chcemy objąć analizą obszar ok. 30 tysięcy km2