Ranking generalny 2016

 


Zdalne kanały kontaktu

InstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
RAZEM 65,49% 65,42%64,69% 65,14% 65,43%66,13%66,13%
Bankowość 72,62%70,59%72,19%73,50%71,98%73,74%73,74%
Ubezpieczenia 62,01%62,84%60,66%61,08%62,36%62,57%62,57%
Telefonia 64,56%65,32% 67,59%63,89% 63,39% 63,59%63,59%

Jakość obsługi w placówce

InstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
RAZEM 72,96% 76,74% 72,99% 69,98% 69,98% 74,04% 74,04%
Bankowość73,24%80,35%74,70%67,85% 67,85% 74,35% 74,35%
Ubezpieczenia71,08%70,37%69,78% 71,01% 71,01% 72,14%72,14%
Telefonia76,89%78,02%74,10% 76,70%76,70% 77,90%77,90%

Zdalne kanały kontaktu

BANKOWOŚĆ

MiejsceInstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
1mBank 83,23%85,05% 85,15% 89,48% 87,21%87,21%
2ING Bank Śląski79,41%79,41%79,23%81,23% 62,36%62,36%
3eurobank82,23% 85,14%83,80%82,54% 83,31%83,31%
4Bank Zachodni WBK85,00%85,18%86,92%85,97% 87,84%87,84%
5Bank Millennium 70,68% 72,95%74,59%76,73% 77,45%77,45%
6Bank BGŻ BNP Paribas 72,50% 75,77%76,82%78,27% 81,23%81,23%
7Credit Agricole 73,82% 74,82%71,36%73,18% 73,68%73,68%
8Getin Bank 72,55% 72,23%71,50%70,50% 72,82%72,82%
9Inteligo 70,18% 72,09%73,09%75,00% 75,14%75,14%
10PKO Bank Polski 72,77% 77,77%78,05%77,05% 78,05%78,05%
11Deutsche Bank 76,55% 79,32%83,59%81,45% 84,14%84,14%
13Citi Handlowy 63,64% 64,45%59,08%68,71% 65,18%65,18%
14Bank Pekao 66,23% 65,41%64,86%68,14% 68,50%68,50%
15Idea Bank 72,64% 72,86%71,20%54,23% 75,48%75,48%
16Alior Bank 61,86% 69,32%73,41%72,68% 73,27%73,27%
17Bank Pocztowy 78,77% 77,32%80,26%60,67% 78,49%78,49%
18Raiffeisen Polbank 64,14% 66,32%71,87%72,13% 72,15%72,15%
19Toyota Bank 68,64% 66,73%68,82%69,55% 69,77%69,77%
20Bank Ochrony Środowiska 62,86%63,59%59,14%62,77% 61,41%61,41%
21Volkswagen Bank 62,91% 65,09%66,91%58,73% 67,18%67,18%
23Plus Bank 41,68% 45,23%63,77%52,50% 53,95%53,95%

Jakość obsługi w placówce

BANKOWOŚĆ

MiejsceInstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
1ING Bank Śląski 90,97%84,72% 81,39%81,39% 79,38%79,38%
2Bank Millennium91,81% 85,28% 72,78%72,78% 91,88%91,88%
3mBank 86,11%82,50% 79,58%79,58% 84,31%84,31%
4eurobank 89,58%79,03% 73,89%73,89% 90,42%90,42%
5Credit Agricole 82,36% 75,42% 68,89%68,89% 78,06%78,06%
6Raiffeisen Polbank 87,78% 78,61% 89,79%89,79% 84,51%84,51%
7Bank Zachodni WBK 83,06% 75,28% 68,82%68,82% 69,38%69,38%
8Citi Handlowy 85,69% 77,08% 73,89%73,89% 74,31%74,31%
9Bank Pekao 77,92% 72,92% 70,76%70,76% 70,28%70,28%
11Bank BGŻ BNP PARIBAS 79,17% 75,00% 64,65%64,65% 81,74%81,74%
12Idea Bank 80,69% 74,58% 56,60%56,60% 73,26%73,26%
13PKO Bank Polski 70,56% 69,31% 66,67%66,67% 69,51%69,51%
14Deutsche Bank 73,33% 71,25% 78,68%78,68% 79,38%79,38%
15Alior Bank 76,81% 71,94% 60,90%60,90% 66,53%66,53%
16Bank Ochrony Środowiska 80,00% 73,61% 67,78%67,78% 70,90%70,90%
17Getin Bank 81,94% 76,39% 51,32%51,32% 65,63%65,63%
18Plus Bank 73,61% 67,92% 50,21%50,21% 57,71%57,71%
19Bank Pocztowy 54,86% 53,75% 44,72%44,72% 51,04%51,04%

Zdalne kanały kontaktu

UBEZPIECZENIA

MiejsceInstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
1PZU78,55% 82,36% 78,99% 84,85% 83,76%83,76%
2Uniqa79,59% 78,23% 73,50%76,17% 75,91%75,91%
3Liberty 75,91% 64,82% 73,59%70,23% 70,55%70,55%
4AXA Direct 72,41% 66,05% 65,41%63,50% 62,05%62,05%
5Warta 72,09% 62,64%63,73%66,91% 61,50%61,50%
6YouCanDrive 62,50% 48,77%50,32%61,23% 42,86%42,86%
7MTU 70,09% 64,64%57,00%52,64% 44,64%44,64%
8Compensa 68,27% 65,68%69,18%66,09% 62,73%62,73%
9Aviva 53,86% 65,95%59,95%64,50% 61,27%61,27%
10Proama 65,73%46,09%63,73%65,91% 60,32%60,32%
11Ergo Hestia 58,59% 69,50%62,05%63,68% 62,18%62,18%
12Generali 56,18% 63,73%64,64%62,45% 57,14%57,14%
13Link466,91% 59,27%57,59%66,50% 52,41%52,41%
14Gothaer 74,64% 67,00%72,38%67,48% 71,35%71,35%
15Concordia 69,55% 68,27%64,45%61,55% 62,41%62,41%
16Allianz 47,41% 49,86%50,50%56,09% 61,18%61,18%
17TUZ Ubezpieczenia60,32% 62,59%49,68%52,86% 55,95%55,95%
18TUW Pocztowe 49,41% 51,14%56,77%55,41% 55,95%55,95%
19Allianz Direct 55,45% 50,73%64,64%65,09% 62,00%62,00%
20HDI 57,00% 59,18%63,18%61,73% 61,77%61,77%
21InterRisk 43,23% 52,32%56,86%41,41% 60,64%60,64%
22Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 61,18% 51,18%35,91%30,00% 30,23%30,23%
23Benefia 51,18% 41,27%53,45%60,55% 63,32%63,32%
24TU Europa78,50% 79,50% 73,55%79,19% 76,74%76,74%
25Aegon74,91% 69,91%70,82%72,82% 74,05%74,05%
26AXA Życie72,50% 64,86%68,81%71,39% 65,07%65,07%
27PKO Życie70,82% 64,82%65,55%73,45% 69,14%69,14%
28TU Inter-Życie Polska68,23% 61,32%61,05%60,77% 66,32%66,32%
29MACIF Życie67,86% 65,41%65,14%55,32% 67,45%67,45%
30Skandia67,55% 65,18%68,00%66,36% 63,18%63,18%
31Nationale-Nederlanden67,41% 70,05%70,41%69,68% 72,50%72,50%
32SIGNAL IDUNA66,00% 58,73%54,18%68,09% 62,09%62,09%
33Open Life63,27% 59,55%65,73%69,73% 67,00%67,00%
34Prevoir61,55% 57,55%60,05%61,32% 56,68%56,68%
35Prudential60,77% 64,23%49,77%59,77% 61,23%61,23%
36TUW SKOK39,36% 42,27% 44,18%40,00% 67,14%67,14%
37MetLife59,27% 59,09% 56,82%67,09% 64,27%64,27%
38Pramerica58,91% 58,91% 54,27%64,82% 60,77%60,77%
39BZ WBK-Aviva58,09% 61,82% 58,64%63,55% 64,32%64,32%
40POLISA-ŻYCIE55,55% 60,55% 56,64% 55,45% 57,41%57,41%
41TU SKOK Życie54,86% 51,32% 64,41%62,23% 61,36%61,36%
42CALI43,95% 41,50% 49,68%41,09% 68,95%68,95%

Jakość obsługi w placówce

UBEZPIECZENIA

MiejsceInstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
1PZU 89,81% 86,11% 84,26%84,26% 83,8%83,8%
2Ergo Hestia79,40% 75,46% 76,39%76,39% 76,27%76,27%
3Allianz79,86% 75,00% 76,27%76,27% 75,46%75,46%
4Aviva74,07% 77,08% 76,97%76,97% 75,93%75,93%
5Uniqa80,32% 75,93% 75,58%75,58% 76,50%76,50%
6Warta81,48% 76,39% 76,74%76,74% 76,50%76,50%
7InterRisk73,38% 69,21% 69,56%69,56% 72,11%72,11%
8Compensa70,14%64,81% 68,63%68,63% 75,23%75,23%
9Concordia70,83% 73,38% 74,54%74,54% 75,46%75,46%
10TUW Pocztowe33,10% 37,04% 42,94%42,94% 44,91%44,91%
11Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 41,67% 57,18% 59,26%59,26% 61,34%61,34%

Zdalne kanały kontaktu

TELEFONIA

MiejsceInstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
1Plus 71,36%69,18%66,27%61,36% 62,09%62,09%
2Play66,45% 72,00%64,00%64,91% 65,95%65,95%
3T-Mobile64,82% 68,73%66,91%67,27% 63,27%63,27%
4Orange58,64%60,45% 58,36%60,00% 63,05%63,05%

Jakość obsługi w placówce

TELEFONIA

MiejsceInstytucjaWynik
łączny
I
edycja
II
edycja
III
edycja
IV
edycja
V
edycja
VI
edycja
1ORANGE 83,19% 79,03% 81,25%81,25% 83,26%83,26%
2PLAY76,67%72,92% 75,90%75,90% 77,29%77,29%
3T-MOBILE77,08%73,19% 75,76%75,76% 76,74%76,74%
4PLUS75,14%71,25% 73,89%73,89% 74,31%74,31%