Rok 2018 w BOŚ

Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Polski EKO Bank dla ludzi, biznesu i środowiska – taką misję zapisaliśmy w strategii Banku Ochrony Środowiska na lata 2018-2021, którą zaktualizowaliśmy w 2018 roku. Określa ona precyzyjnie kierunek naszego dalszego rozwoju, jako banku o konkretnej specjalizacji – finansującego projekty proekologiczne, będącego instytucją „pierwszego wyboru” dla Klientów realizujących swoje inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Codziennie dokładamy starań, aby te założenia znalazły odzwierciedlenie w faktach i liczbach.

W trzech kwartałach 2018 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,7 mld zł, tj. o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Saldo kredytów proekologicznych pod koniec III kwartału 2018 roku wynosiło 4,45 mld zł.  W 2018 roku, w zdecydowanej większości, kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych. Warto także przypomnieć, że od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 20 mld zł.

W minionym roku BOŚ kolejny raz wszedł do elitarnej grupy spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach RESPECT Index – pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Przynależność ta jest potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w działaniach Banku.

Pod koniec 2018 r. Bank Ochrony Środowiska otrzymał również wyróżnienie od J.P. Morgan Chase Bank, N.A. za bezbłędne realizowanie płatności w walucie USD, na poziomie 99,98 %. Jest to jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich banków współpracujących z tym amerykańskim bankiem.

Rok 2018 r. pokazał, że obraliśmy właściwy kierunek, czego zwieńczeniem jest podwyższenie oceny ratingowej przez agencję Fitch Ratings Ltd z B+ do BB- i utrzymanie stabilnej perspektywy Banku Ochrony Środowiska. Podwyższenie ratingu przekłada się na szereg elementów, m.in. związanych z kosztem pozyskania środków na bieżącą działalność sprzedażową. Po podwyższeniu ratingu Bank uzyskał dostęp do potencjalnie tańszego finansowania, co wprost przekłada się na poprawę wyniku odsetkowego, a tym samym pozwoli mu zrealizować plany wynikające z programu naprawczego i z zaktualizowanej strategii.