Santander Bank Polska

Michał Gajewski Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Miniony rok był dla nas zupełnie niepowtarzalny jeśli chodzi o liczbę ważnych wydarzeń. Chyba w żadnym banku nie działo się tak dużo – włączenie wydzielonej części Deutsche Bank Polska, kolejne duże projekty transformacji cyfrowej, transformacja kulturowa i zmiana marki. Równolegle, cały czas nie traciliśmy z oczu bieżących spraw – poprawiania jakości obsługi, nowych wdrożeń oraz wyników biznesowych. Niewątpliwie największe wydarzenia to włączenie wydzielonej części DB i nowa marka banku.

Marka to esencja naszych wartości i podejścia do biznesu a przede wszystkim skrócona opowieść o tym, czym jest Santander Bank Polska. To sposób, w jaki rozmawiamy z klientami –  o tyle ważny, że w dzisiejszej rzeczywistości sympatia klientów i umiejętność wzbudzania pozytywnych opinii, emocji i rekomendacji jest cennym aktywem. Komodytyzacja usług finansowych jest faktem, więc wynik biznesu długoterminowo w coraz większej mierze będzie determinowany przez siłę marki. W tym kontekście rebranding był strategicznym projektem dla banku.

Waga tej zmiany wynikała z faktu, że dotyczyła ona każdego z blisko 7 mln klientów naszej Grupy. Od 2013 r. budowaliśmy świadomość marki Santander, wprowadzając ją, chcieliśmy koniecznie zachować jeden z elementów poprzedniej marki, a mianowicie obietnicę „Bank Jaki Chcesz”. Wszystkie te uwarunkowania wymagały ogromnej koncentracji, umiejętnego ważenia wszelkich decyzji i zaangażowania wszystkich naszych pracowników tak, aby w jednym momencie cała orkiestra zagrała perfekcyjnie. Duży nacisk położyliśmy na komunikację, która musiała być precyzyjna, trafić do odbiorcy i pokazać, że nowa marka to więcej możliwości dla naszych klientów.

Skutecznie zrealizowaliśmy także włączenie wydzielonej części DB Polska do Santander Bank Polska i sprawnie przeprowadziliśmy klientów przez tę zmianę. To duża operacja logistyczna, bez wątpienia pionierska i innowacyjna, której nie podjął się przed nami nikt w polskiej bankowości – jako pierwsi w kraju przeprowadziliśmy jednocześnie włączenie prawne i operacyjne. Projekt zaangażował ponad 2 tys. pracowników i wymagał kilka miesięcy przygotowań, ale dzięki temu w ciągu 72 godzin przenieśliśmy do systemów Santander Bank Polska prawie 400 tys. nowych klientów. Klienci otrzymali nową bankowość internetową z wieloma dogodnymi funkcjami oraz aplikację Santander mobile, która pozwala na zarządzanie finansami przez telefon z systemem iOS lub Android.

Rok 2018 był tym, w którym zbudowaliśmy mocną bazę dla rozwijania biznesu w kolejnych latach. Mamy w planach kolejne inicjatywy, które pozwolą nam być dla naszych klientów bankiem jakiego chcą. Rok 2019 będzie czasem umacniania marki banku bezpiecznego, odpowiedzialnego, innowacyjnego.