Społecznie odpowiedzialne banki i ubezpieczyciele

Zainicjowanie w zeszłym roku nowego obszaru projektu Instytucja Roku, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)  banków spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony banków i osób zarządzających nimi. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że należy ten nowy obszar oceny banków w ramach tego projektu kontynuować. W związku z tym pod koniec 2019 r. do banków rozesłano ankietę z prośbą o zgłoszenie do oceny przez Kapitułę 3 projektów i działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez bank lub działającą w ramach grupy kapitałowej banku fundację. W odpowiedzi na naszą ankietę zgłoszono do oceny 36 projektów. Dodatkowo dostrzegając zwiększenie aktywności zakładów ubezpieczeń w obszarze CSR od bieżącej decyzji projektu Instytucja Roku poszerzono go o ocenę działań społecznych ubezpieczycieli, do których została również skierowana stosowna ankieta. Do oceny przez Kapitułę wpłynęło 6 działań realizowanych przez krajowe zakładu ubezpieczeń.

Biorąc pod uwagę ogólne trendy rynkowe obserwuje się wzmożone zainteresowanie raportowaniem społecznym przez banki – w 2019 r. do Konkursu na Raporty Społeczne zgłoszono 7 raportów wobec 6 w roku 2018, a raport społeczny Santander Bank Polska S.A. otrzymał pierwszą nagrodę.

Raporty społeczne banków zgłoszona do Konkursu na Raporty Społeczne wraz z uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami

Lata Liczba raportów Banki i uzyskane nagrody/wyróżnienia
2007 6 Bank BPH S.A., Bank Millenium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., Fortis Bank Polska S.A., PKO BP S.A.
2008 2 Bank Millenium S.A., BRE Bank S.A.

Bank Millennium S.A.  – wyróżnienie

2009 3 BRE Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A.

BRE Bank S.A. – nagroda główna

2010 2 BGK, Bank BPH
2011 Nie zgłoszono raportów społecznych banków
2012 4 Kredyt Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A., Bank BGŻ S.A.
2013 3 ING Bank Śląski S.A., Bank BPH S.A., Bank Millennium S.A.

ING Bank Śląski S. A. – najlepszy debiut

2014 3 Bank BGŻ S.A., Bank Millennium, BZ WBK S.A.

BZ WBK S.A. – wyróżnienie

2015 3 ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A.

BZ WBK S.A. – wyróżnienie, nagroda internautów

2016 4 Narodowy Bank Polski, Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A., mBank S.A.

BZ WBK S.A. – nagroda internautów, nagroda dziennikarzy

2017 6 Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, BZ WBK S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A.

BZ WBK S.A. – wyróżnienie, nagroda internautów, nagroda dziennikarzy

2018 6 ING Bank Śląski S.A., Idea Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas Polska S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A.

ING Bank Śląski S.A. – wyróżnienie za raport zintegrowany

2019 7 Citi Handlowy S.A., BNP Paribas S.A., Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A.

Santander Bank Polska S.A. – nagroda za raport społeczny

Razem 52

Odnosząc się już do samych projektów zgłoszonych przez poszczególne banki/fundacje bankowe według ich struktury można stwierdzić, że dominowały działania w ramach wolontariatu pracowniczego (14%), w dalszej kolejności imprezy biegowe (8%) i projekty w ramach edukacji finansowej (8%). Ponadto do oceny zgłoszono po 2 projekty z takich obszarów jak: akcja krwiodawstwa, usuwanie barier, wsparcie domów dziecka, ośrodków i szpitali, wsparcie kultury, wsparcie pracowników, ochrona środowiska, wsparcie studentów, a po 1 projekcie z obszarów: wsparcie młodych sportowców, raporty społeczne, edukacja społeczna, akcje zbiórkowe, integracja pracowników, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, wsparcie Powstańców Warszawskich, konsultacje społeczne, pomoc niepełnosprawnym, wspieranie różnorodności, wsparcie domów dziecka

Struktura zgłoszonych działań społecznych banków

W tegorocznej edycji projektu Instytucja Roku Kapituła postanowiła wyróżnić tytułem Bank Społecznie Odpowiedzialny następujące banki za działania społeczne:

  • Bank Millennium S.A. za projekt Finansowy Elementarz propagujący i realizujący edukację finansową najmłodszych poprzez przeprowadzenie 2 200 warsztatów dla blisko 53 000 dzieci z około 630 przedszkoli w całej Polsce.
  • Fundację Santander Bank Polska S.A. za projekt Wolontariat jaki chcesz poprzez zaangażowanie ponad 1300 pracowników w akcje w całej Polsce, w ramach którego jest realizowany m. in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
  • Bank PKO BP S.A. za projekt PKO Bohaterom poprzez zaangażowanie pracowników PKO Banku Polskiego w pomoc Powstańcom Warszawskim.
  • BNP Paribas Bank Polska S.A. za projekt Program Bank Zielonych Zmian poprzez kreowanie świadomości ekologicznej i kultywowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu.

Jeśli chodzi o zakłady ubezpieczeń to aktywność w raportowaniu społecznym jest bardzo niska, przez lata 2011-2019 do Konkursu na Raporty Społeczne zgłoszono łącznie 5 raportów, w tym 4 razy przez PZU S.A, a 1 raz przez Grupę Ergo Hestia. W 2013 r. PZU S.A. otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.

Raporty społeczne ubezpieczycieli zgłoszona do Konkursu na Raporty Społeczne wraz z uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami

Lata Liczba raportów Zakłady ubezpieczeń i uzyskane nagrody/wyróżnienia
2011 1 PZU S.A.
2013 1 PZU S.A. – wyróżnienie
2015 1 PZU S.A.
2018 1 Grupa Ergo Hestia S.A.
2019 1 PZU S.A.
Razem 5

Biorąc pod uwagę projekty społeczne zgłoszone do oceny Kapituły realizowane przez ubezpieczycieli były one dość różnorodne i obejmowały takie obszary jak: wsparcie seniorów, wolontariat pracowniczy, ochrona środowisko, bezpieczeństwo, pomoc organizacjom pozarządowym, program biegowy.

Struktura zgłoszonych działań społecznych ubezpieczycieli

W tegorocznej edycji projektu Instytucja Roku Kapituła postanowiła wyróżnić tytułem Ubezpieczyciel Społecznie Odpowiedzialny następujące zakłady ubezpieczeń za działania społeczne:

  • PZU S.A. za projekt Pomoc to Moc poprzez doposażenie i unowocześnienie sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce niosących pomoc obywatelom w potrzebie.
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. za projekt Program Silver Starters poprzez wkład w rozwój srebrnej gospodarki (silver economy) i aktywizację zawodową osób w wieku 50+ w dobie starzejącego się społeczeństwa.
Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Komitet Nauk o Finansach PAN