SYSTEM OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ (SOŚ)

Od 2016 r. w Concordii Ubezpieczenia funkcjonuje Systemu Obsługi Świadczeń (SOŚ), czyli narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę procesu likwidacji szkód życiowych. Obejmuje on wszystkie fazy – od momentu zgłoszenia roszczenia z tytułu polis życiowych, poprzez proces weryfikacji, dokonanie oględzin przez lekarza orzecznika, na wypłacie świadczenia kończąc.

Piotr Adamczyk Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Concordii Ubezpieczenia
Piotr Adamczyk
Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Concordii Ubezpieczenia

– Główną zaletą Systemu Obsługi Świadczeń Concordii, kluczową z punktu widzenia klienta, jest skrócenie procesu likwidacji szkód życiowych. Otrzymuje on bowiem należne mu świadczenie w krótszym czasie i  w wygodniejszej dla niego formie – wyjaśnia Piotr Adamczyk – Dyrektor Biura Likwidacji Szkód, Concordia Ubezpieczenia.

Dzięki Systemowi pracownicy Biura Likwidacji Świadczeń mają możliwość szybkiego i precyzyjnego filtrowania potrzebnych danych. W konsekwencji przekłada się to na bieżący monitoring i zarządzanie procesem likwidacyjnym. Mogą np. przypisać zgłoszenie do odpowiedniej osoby, skierować zapytanie uszczegóławiające do innego pracownika lub orzecznika lekarskiego czy klienta, zrobić notatki przydatne w sprawie, etc. Narzędzie umożliwia również informowanie klienta na bieżąco o decyzji podjętej w jego sprawie.

W przypadku niektórych zdarzeń Concordia stosuje uproszczoną ścieżkę likwidacyjną. Kwalifikowane są do niej m.in. urodzenie się dziecka oraz zgon rodzica lub teścia. Jeśli zdarzenie jest bardziej skomplikowane, Towarzystwo poddaje je procesowi weryfikacji przez rzeczoznawców oraz współpracującego lekarza orzecznika, mającego również dostęp do SOŚ.

– W jednym i drugim przypadku, w momencie podjęcia przez Biuro Likwidacji Świadczeń decyzji w sprawie zgłoszonego roszczenia, dzięki Systemowi klient otrzymuje ją automatycznie. Odbywa się to za pośrednictwem wiadomości SMS (informacja o podjęciu decyzji). Drogą mailową do klienta trafiają natomiast szczegółowe informacje dotyczące rodzaju decyzji i ewentualnej wysokości świadczenia – podsumowuje Piotr Adamczyk.