Sztuczna inteligencja ocenia szkody po zdjęciach

Image Recognition to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI) do identyfikacji i wyceny uszkodzeń pojazdu na zdjęciach. Warta wdraża to rozwiązanie w likwidacji szkód komunikacyjnych.

Prace nad technologią Image Recognition w Warcie zostały rozpoczęte w 2018 roku, gdy w trakcie otwartego konkursu wybrano najlepszych dostawców technologii na rynku. Następstwem konkursu było przeprowadzenie w 2019 roku testów produkcyjnych z wybranymi dostawcami w kolejnej fazie projektu (POC). Od początku 2019 roku przeszkolona grupa pracowników miała za zadanie wykorzystać pomoc sztucznej inteligencji w celu przygotowania wyceny naprawy pojazdu dla klienta. W trakcie testów zdjęcia uszkodzonego pojazdu wysłane przez klienta były przekazywane do oceny przez sztuczną inteligencję, a wygenerowany przez nią kosztorys naprawy uszkodzeń podlegał sprawdzeniu przez człowieka. Tym samym już w pierwszej połowie 2019 roku klienci likwidujący szkody uszkodzonego pojazdu w Warcie mogli otrzymać kosztorys wstępnie przygotowany przez AI. Kontrola pracownika nad sztuczną inteligencją była niezbędna na danym etapie, gdyż kluczowym elementem testów była nauka sztucznej inteligencji, aby błędy popełniane na początkowym etapie zostały wyeliminowane w przyszłości. Rozpoczynając testy sztuczna inteligencja popełniała błędy zwłaszcza w sytuacji, gdy pojazd był brudny lub ośnieżony, a gdy testy dobiegały końca skuteczność rozpoznawania uszkodzeń przekroczyła aż 80%. Ponadto z wykonanych testów płynie nauka, że celem skutecznego rozpoznania uszkodzeń przez AI niezbędne jest otrzymanie zdjęć uszkodzeń o dobrej jakości.

Drugim przypadkiem użycia technologii Image Recognition objętej testami w fazie POC była weryfikacja poprawności kosztorysu wykonanego przez warsztat w oparciu o przesłaną dokumentację fotograficzną. Celem testów było przekonanie się, czy AI może skutecznie wspomóc człowieka w procesie weryfikacji kosztów proponowanych przez warsztat, tak aby do weryfikacji przez człowieka trafiały tylko te kosztorysy, które zawierają potencjalne błędy. Korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w tym procesie pozwolą przyspieszyć proces weryfikacji kosztorysu, tym samym pojazd po naprawie szybciej trafi do klienta. Dodatkową korzyścią jest błyskawiczne wyłapanie błędów, które mogłyby oznaczać wykonanie naprawy niezgodnie z technologią producenta pojazdu.

Wraz z nadejściem 2020 roku projekt Image Recognition w Warcie wkracza w kolejną fazę oznaczającą wdrożenie sztucznej inteligencji w masowe procesy likwidacji szkód komunikacyjnych. Wykonane w ubiegłym roku testy potwierdziły, że technologia już teraz daje wiele korzyści zarówno klientowi, jak i  firmie ubezpieczeniowej. Dzięki skutecznemu zastosowaniu Image Recognition możliwe jest m.in. przeprowadzenie wyceny uszkodzeń pojazdu w przeciągu kilkunastu sekund, a to oznacza znaczne skrócenie okresu oczekiwania klienta na wypłatę odszkodowania i wydanie decyzji w szkodzie dotyczącej uszkodzenia jego pojazdu.

Jakub Polnik, menadżer projektu w Warcie